Aanpassingen verkeer bij events

Op deze pagina vind je een overzicht van de grootste evenementen en de impact op jouw buurt. Tijdens grote openbare evenementen is het soms noodzakelijk verkeersmaatregelen te nemen. Dat kan gaan van een tijdelijk parkeerverbod, de rijrichting wijzigen of een deel van de openbare weg voor een bepaalde tijd af te sluiten