Maatregelen zwaar verkeer

De verkeersleefbaarheid van de binnenstad en deelgemeenten is een prioriteit. In woonwijken is er nog te veel doorgaand verkeer en sluipverkeer. Dat is niet alleen nefast voor wie vlot op zijn bestemming wil geraken maar weegt ook door op de verkeersveiligheid en de volksgezondheid.

De historische stadskern met zijn authentieke karakter is ook niet bestand tegen té zwaar vervoer. Het is nefast voor de stabiliteit van de woningen en het wegdek. Voetgangers en fietsers verwachten zich intuïtief ook niet aan te zwaar verkeer in de overwegend smalle straten. Dit kan zorgen voor verkeersonveilige situaties.

Om de leefbaarheid, aantrekkingskracht en veiligheid van onze stad te verhogen, gelden er nieuwe maatregel en om het zwaar verkeer in betere banen te leiden:

 • Voertuigen die meer dan 12 ton wegen, mogen de binnenstad niet langer binnen.
 • Voertuigen tussen de 3,5 ton en 12 ton mogen enkel nog binnen tussen 6u en 11u én tussen 19u en 21u.

Gemotiveerde uitzonderingen dienen voorgelegd te worden aan het kabinet van de korpschef via PZ.Brugge.Korpschef@police.belgium.eu

PARKEREN

In het mobiliteitsplan zijn diverse maatregelen voorzien met betrekking tot het parkeren van zwaar verkeer. Vrachtwagens kunnen enkel parkeren op het eigen terrein van het bedrijf of op plaatsen die specifiek daarvoor ingericht zijn.

Deze maatregelen komen er na talrijke mondelinge en schriftelijke klachten met betrekking tot deze problemen:

 • leefbaarheid;
 • visuele hinder;
 • zichtbaarheid (vooral t.a.v. de zwakke weggebruiker);
 • inname van alle parkeergelegenheid in de straat;
 • beperking van de doorgang;
 • geluidshinder.

In alle woongebieden buiten de binnenstad geldt een parkeerverbod voor voertuigen van meer dan 5 ton.

Het parkeerverbod voor voertuigen van meer dan 5 ton is van toepassing in heel de bebouwde kom van Brugge, met uitzondering van Dreef Ter Panne (een industriezone waar de tonnagebeperking van 5 ton niet geldt) én van de binnenstad (waar de tonnagebeperking van 3,5 ton onveranderd van toepassing blijft).

Je vindt hier per deelgemeente de zones met tonnageparkeerbeperking (respectievelijk 3,5 ton en 5 ton) en de alternatieve vrachtwagenparkings.

Brugge-Stad

Tonnageparkeerbeperking +3,5 ton

In de ganse Brugse binnenstad is de zone +3,5 ton tonnageparkeerbeperking van toepassing. Voertuigen boven de 3,5 ton mogen niet in de binnenstad parkeren.

Vrachtwagenparkings

 • Buiten Boninvest op R30 (7 plaatsen)
 • Buiten Kazernevest op R30 (max. 15 plaatsen)
 • Fort Lapin op R30, kant Kanaal Gent-Brugge-Oostende (8 plaatsen)
 • Lodewijk Coiseaukaai (21 plaatsen)

Christus-Koning

Tonnageparkeerbeperking +5 ton

In de woonzone Christus-Koning is de zone +5 ton tonnageparkeerbeperking van toepassing. Voertuigen boven de 5 ton mogen niet in deze zone parkeren.

Vrachtwagenparkings

 • Waggelwaterstraat (20 plaatsen)
 • Veemarktstraat (13 plaatsen)
 • Sint-Pieterszuidstraat (12 plaatsen)

Koolkerke

Tonnageparkeerbeperking +5 ton

In de woonzone van Koolkerke is de zone +5 ton tonnageparkeerbeperking van toepassing. Voertuigen boven de 5 ton mogen niet in deze zone parkeren.

Er geldt evenwel geen tonnageparkeerbeperking in de straten: Noorweegse Kaai (gedeelte tussen huisnr. 32 en grensscheiding Damme), Arendstraat (gedeelte tussen huisnr. 56 en Ronselarestraat), Ronselarestraat, Pauverleutestraat en Dudzeelse Steenweg (deel tussen Ronselarestraat en Bommelbekestraat).

Vrachtwagenparking

 • Fort Lapin op R30, kant Kanaal Gent-Brugge-Oostende (8 plaatsen)
 • Lodewijk Coiseaukaai (21 plaatsen)

Sint-Jozef

Tonnageparkeerbeperking +5 ton

In de woonzone van Sint-Jozef is de zone +5 ton tonnageparkeerbeperking van toepassing. Voertuigen boven de 5 ton mogen niet in deze zone parkeren.

Er geldt evewel geen tonnageparkeerbeperking in de straten: Fort Lapin, Noorweegse Kaai (gedeelte tussen huisnr. 32 en grensscheiding Damme), Dreef Ter Panne en Dudzeelse Steenweg (deel tussen Ronselarestraat en Bommelbekestraat).

Vrachtwagenparking

 • Fort Lapin op R30, kant Kanaal Gent-Brugge-Oostende (8 plaatsen)
 • Lodewijk Coiseaukaai (21 plaatsen)
 • Veemarktstraat (13 plaatsen)
 • Sint-Pieterszuidstraat (12 plaatsen)

Sint-Pieters

Tonnageparkeerbeperking +5 ton

In de woonzone van Sint-Pieters is de zone +5 ton tonnageparkeerbeperking van toepassing. Voertuigen boven de 5 ton mogen niet in deze zone parkeren.

Er geldt evenwel geen tonnageparkeerbeperking in de straten: Pathoekeweg, Kolvestraat en Peraltastraat.

Vrachtwagenparkings

 • Sint-Pieterszuidstraat (12 plaatsen)
 • Fort Lapin op R30, kant Kanaal Gent-Brugge-Oostende (8 plaatsen)
 • Lodewijk Coiseaukaai (21 plaatsen)

Sint-Andries

Tonnageparkeerbeperking +5 ton

In de woonzone van Sint-Andries is de zone +5 ton tonnageparkeerbeperking van toepassing. Voertuigen boven de 5 ton mogen niet in deze zone parkeren.

Vrachtwagenparking

 • Expresweg, tussen Legeweg en Zandstraat (5 plaatsen)
 • Legeweg, ter hoogte van de Pauwstraat (7 plaatsen)
 • Waggelwaterstraat (20 plaatsen)

Sint-Michiels

Tonnagebeperking +5 ton

In de woonzone van Sint-Michiels is de zone +5 ton tonnageparkeerbeperking van toepassing. Voertuigen boven de 5 ton mogen niet in deze zone parkeren.

Vrachtwagenparking

 • Spoorwegstraat, tussen Parklaan en ingang Sint-Jozefsinstituut (4 plaatsen)
 • Ten Briele (behalve op zondag) (20 plaatsen)
 • Koning Albert I-laan, tussen N31 en Jagersstraat (7 plaatsen)

Assebroek

Tonnagebeperking +5 ton

In de woonzone van Assebroek is de zone +5 ton tonnageparkeerbeperking van toepassing. Voertuigen boven de 5 ton mogen niet in deze zone parkeren.

Vrachtwagenparking

 • Kerkdreef (10 plaatsen)
 • parking Steenbrugge (9 plaatsen)
 • Buiten Boninvest (7 plaatsen)
 • Buiten Kazernevest (max. 15 plaatsen)

Sint-Kruis

Tonnagebeperking +5 ton

In de woonzone van Sint-Kruis is de zone +5 ton tonnageparkeerbeperking van toepassing. Voertuigen boven de 5 ton mogen niet in deze zone parkeren.

Vrachtwagenparkings

 • Buiten Boninvest op R30 (7 plaatsen)
 • Buiten Kazernevest op R30 (max. 15 plaatsen)
 • Parking Geralaan ter hoogte van Sportcentrum (16 plaatsen)
 • Maalse Steenweg, kant onpare nummers, tussen dreef naar Ryckevelde grens met Sijsele-Damme (16 plaatsen)

Dudzele

Geen tonnagebeperkingen

Lissewege

In Lissewege is de zone +5 ton tonnageparkeerbeperking van toepassing. Voertuigen boven de 5 ton mogen niet in deze zone parkeren.

Zeebrugge

Tonnageparkeerbeperking +3,5 ton

In de volledige bebouwde kom van Zeebrugge is er tonnageparkeerbeperking voor voertuigen boven de 3,5 ton.

Zwankendamme

In Zwankendamme is de zone +5 ton tonnageparkeerbeperking van toepassing. Voertuigen boven de 5 ton mogen niet in deze zone parkeren.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media