Nature Smart Cities (NSCITI2S)

logo nature smart citieslogo nature smart cities 2

Nature Smart cities - NSCiTi2s

Groene infrastructuur (GI) biedt fantastische, vaak goedkopere alternatieven voor traditionele grijze infrastructuurmaatregelen die stedelijke landschappen wapenen tegen klimaatverandering. Grote steden implementeren GI reeds op grote schaal om problemen omtrent overstromingen en hittestress aan te pakken en hebben hun eigen economische, plannings- en gezondheidszorgsystemen die hen in staat stellen zich aan te passen aan klimaatverandering. Bedoeling van dit project is dat ook kleinere steden meer in groene infastructuren gaan investeren.

Het algemene doel is om de aanname en implementatie van groene infrastructuur (GI) over het hele 2 Zeeën-gebied te versterken en GI te promoten als een oplossing die stedelijke landschappen helpt om zich aan te passen aan de gevolgen van kliaatverandering. Het project zal een economische business case testen, valideren en afleveren die lokale overheden, belanghebbenden in de steden en besluitvormers kunnen gebruiken om GI-projecten goed te keuren en beter te begrijpen wat de directe financiële en indirecte/openlijke voordelen van GI zijn.
NSCiti2S zal een sleutelrol spelen bij het wegnemen van de barrières (zie C.1.1) om GI-projecten in stedelijke omgevingen te implementeren en zal duidelijke, zakelijke redenen aantonen waarom steden en gemeenten GI zouden moeten uitbouwen in stedelijke gebieden met populaties van tussen 15.000-500.000 personen ca. Hierdoor zal het 2 Zeeën-gebied beter in staat zijn om klimaatbestendige samenlevingen uit te bouwen in haar steden en gemeenten.

Specifiek voor de stad Brugge betekent dit project een subsidie (60%) van 395.100 euro op een totale projectkost van 658.500 euro.

Projectleider
Southend On Sea Borough Council

Partners
Brugge, Gemeente Kapelle (NL), Imperial College Londen (UK), Provincie Antwerpen, Gemeente Den Haag (NL), Cambridge City Council (UK), Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, Lille (FR) en De Zuidrand

Thema
Milieu, landschap en natuur

Prioriteit
klimaatverandering, risicopreventie en beheer.

Meer informatie kan je hier terugvinden.

 

Deel deze pagina