NSCITI2S (Nature Smart Cities across the 2 seas)

 


 

Projectleider
Southend On Sea Borough Council

Projectpartners
Brugge, Gemeente Kapelle (NL), Imperial College Londen (UK), Provincie Antwerpen, Gemeente Den Haag (NL), Cambridge City Council (UK), Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, Lille (FR) en De Zuidrand

Budget
Totaal projectbudget: 6.380.472, euro.
Aandeel Stad Brugge: €658.500,00 euro
Subsidies: 395.100,00 euro (60%) ERDF.

Periode
3/09/2018-25/08/2022

Groen infrastructuur

Groene infrastructuur of GI helpt steden en gemeenten zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering. Investeringen in GI verdienen zichzelf terug en bieden zoveel voordelen voor de economie en de mensen in de stad
Doelstelling NSC: Nature Smart Cities
  • Steden en gemeenten beter informeren over de voordelen van GI
  • GI uittesten in pilootprojecten en evalueren
  • Creëren van een business case die steden en gemeenten kunnen gebruiken om eigen projecten op te starten
 Bekijk het project filmpje

Meer informatie over NSC en de partners.
De projectwebsite met de meest recentste updates van NSC.
Meer informatie over Interreg 2 zeeën.
Voordelen van groene infrastructuur

Steeds meer mensen willen in de stad leven waardoor GI vaak plaats moet maken voor nieuwe huizen, wegen en andere infrastructuren.

Investeren in GI levert toch zoveel voordelen op:
  • Gezondheid en welzijn
  • Economische groei en herleving
  • Verminderen overstromings risico
  • Stedelijke koeling
  • Verbeteren water en luchtkwaliteit
  • Verbeteren lokale biodiversiteit

Pilootproject

Het riviercontract 

De Brugse regio en het centrum is zeer kwetsbaar voor het stijgende waterniveau en overstromingen. Brugge tekende daarom het riviercontract.
Het contract bevat ook maatregelen voor de vermindering van de overstromingsrisico’s lang de Kerkebeek in Sint-Michiels.  

De herontdekking van het Kerkebeekpad

Het Kerkebeekpad is een ideale plaats om GI's uit te testen. Het pad heeft dringend een opwaardering nodig op verschillende vlakken: 
- Natuur en biodiversiteit
Onder het pad loopt de ingekokerde Kerkebeek. Deze zou opengelegd kunnen worden op verschillende plaatsen om meer biodiversiteit aan te trekken en mensen dichter bij het water te brengen.

- Mobilteit en veiligheid

Het pilootproject wil zich niet alleen focussen op GI. Een veilige omgeving creëren voor voetgangers en fietsers die het Kerkebeekpad dagelijks gebruiken is even belangrijk.
 

 

Update
Volg het project op Linkedin voor het recentste nieuws
27/01/2020 Inspraakvergadering met inwoners

Wat denken de buurtbewoners over de Kerkebeek en Kerkebeekpad?

Op 27/01 organiseerde studiebureau MAAT in opdracht van Stad Brugge een inspraakvergadering voor alle inwoners die rond het Kerkebeekpad wonen.
MAAT wil samen met de inwoners werken aan de toekomst van de Kerkebeek en het Kerkebeekpad.
Deze studie maakt deel uit van het Europees project Nature Smart Cities waarin Stad Brugge partner is.
Meer groen? Een nieuw speelplein? En wat met de ondergrondse beek? Na een korte inleiding van de Burgemeester Dirk De fauw, Schepen van openbaar domein Mercedes van Volcem en Schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon, was het de beurt aan de inwoners zelf.
MAAT vroeg in 2 interactieve  sessies naar de mening van de inwoners:
1)      Mental Mapping
Inwoners mochten hun creativiteit loslaten op een kaart van het Kerkebeekpad. Met stiften duidden ze op de kaart aan waar fruitbomen horen, de Kerkebeek zichtbaar mag lopen of extra zitbanken nodig zijn. Elke kaart werd later op de avond tentoongesteld zodat alle inwoners elkaars creaties konden bekijken.
2)      Balroomdancing
Gebruik je het fietspad langs het Kerkebeekpad om je te verplaatsen naar het station? Is het pad je favoriete bestemming voor een wandeling in de wijk en voel je je ’s avonds veilig langs het pad? Inwoners kregen 12 stellingen op zich voorgeschoteld, ze hadden 2 keuzen, JA of NEEN. Uit het JA- en NEENkamp werd een inwoner uitgepikt om meer uitleg te geven over hun keuze.
                                                 
MAAT neemt alle nieuwe inzichten, vragen en ideeën van de inwoners mee in de opmaak van de studie. Maar 1 sessie is niet genoeg, MAAT plant nog verschillende inspraakvergaderingen dit jaar.
De studie Kerkebeek en het Kerkebeekpad zal klaar zijn op het einde van 2020.

Het Laatste nieuws 27/01/2020

       

   
   

Update: Studie Kerkebeek en Kerkebeekpad

Studiebureau MAAT en Antea zijn 6 maanden ver in de studie rond de Kerkebeek en het Kerkebeekpad. De studie wordt een groenblauwe handleiding voor de omgeving rond de Kerkebeek. Deze handleiding zal Stad Brugge gebruiken om het Kerkebeekpad en z’n omgeving aantrekkelijker te maken met meer aandacht voor gebruikers, natuur, water en groene elementen.
De studie kadert binnen het NSC project en wordt voor 60% gefinancierd door Europa.
De afgelopen 6 maanden gingen MAAT en Antea verschillende keren in overleg met stadsdiensten, partners van het NSC project en de Vlaamse Milieu maatschappij, over de toekomst van de Kerkebeek en het Kerkebeekpad. Ook de mening van de inwoners werd gevraagd op een participatiemoment georganiseerd door MAAT en de communicatiedienst van de Stad.
Heropenen Kerkebeek
Een groot deel van de Kerkebeek zit ingekokerd onder het Kerkebeekpad. De Kerkebeek terug zichtbaar maken heeft een groot voordeel voor de waterkwaliteit en biodiversiteit.
Ook maakt het de omgeving klimaat robuuster: de beek vormt een regenwaterbuffer en verminderd het hitte eiland effect. MAAT en Antea gaan op zoek naar het beste scenario om de beek zichtbaar te maken.
Mobiliteit
Het Kerkebeekpad is een belangrijke fiets- en voetgangersdoorgang. Een duurzaam mobiliteitsplan waar natuur, veiligheid en mobiliteit hand in hand gaan, is een belangrijk onderdeel van de studie.
   
   

 

Ontwerpstudie 'Ten Boomgaarde' van start!
Op 18 februari kwamen stad Brugge en de VMM samen voor de aanbesteding van de investering ‘Ten boomgaarde’ aan de Kerkebeek. 
Verschillende studiebureaus presenteerden hun visie en aanpak. Deze week werd beslist dat studiebureau Jonckheere de opmaak van de ontwerpstudie zal uitvoeren. Deze studie kadert binnen het Nature Smart Cities (NSC) project en zal 60% subsidie ontvangen van Europa.
Woonzorgcentrum ‘Ten boomgaarde’ ligt midden in het groen langs het Kerkebeekpad.
Het park rond het woonzorgcentrum is de ideale locatie om een investering uit te voeren binnen de context en timing van het NSC project.
Studiebureau Jonckheere zal zowel inzetten op de opmaak van de ontwerpstudie als de begeleiding van de uitvoering.
De projectstudie zal gelijk lopen met de studie over het volledige traject van de Kerkebeek en het Kerkebeekpad van het station tot de Rijselstraat. Hierdoor ontstaat een unieke wisselwerking tussen beide opdrachten.
Groene infrastructuur (GI)
Het algemene doel van het NSC project is om groene infrastructuur (GI) te versterken, te promoten en te bevestigen als een duurzame oplossing in steden als onderdeel van de aanpassing aan klimaatverandering.
De academische partners van het NSC project werken aan een businessmodel om de economische meerwaarde van GI te laten zien. ‘Ten Boomgaarde’ zal dus ook andere lokale overheden uit Europa overtuigen om voor GI te kiezen.
Het riviercontract
De context en de basis van de werkzaamheden is het Riviercontract voor de vallei van de Kerkebeek. De voorziene maatregelen binnen het Riviercontract werden opgenomen in de ontwerpstudie en worden uitgevoerd binnen de opdracht.
Meer informatie rond het riviercontract.
Net als bij de opmaak van het riviercontract, stelt Stad Brugge inspraak en communicatie naar bewoners voorop. Het slagen van het project ‘Ten Boomgaarde’ is niet mogelijk zonder de omwonenden.

De NSC projectwebsite is live!

 

 

Contactinformatie