Blink!

Blink! biedt Naadloos Flexibele Trajecten (NAFT) aan om schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten in het secundair onderwijs te voorkomen.

Brood(doos)nodig: gezonde voeding in onze scholen

Brooddoosnodig zorgt voor een gevulde brooddoos voor élke leerling. Want leren valt zwaar op een lege maag.

Brugfiguren onderwijs

In Brugge kan je een beroep doen op de Brugfiguren Onderwijs. Maak kennis met de brugfiguren en hun rol.

Duaal leren

Als je voltijds leren om de één of andere manier niet meer ziet zitten, kan je overschakelen naar duaal leren.

Huiswerkbegeleiding

Vind huiswerkbegeleiding in Brugge.

Hulp bij het aanvragen van een studietoelage

Huis van het Kind Brugge helpt ouders met een online aanvraag van de studietoelage voor het hoger onderwijs.

Hulp bij inschrijven in basisonderwijs

Huis van het Kind helpt je bij het inschrijven van je kind in een Brugse school.

Onderwijscheques

Onderwijscheques zijn een manier om korting te krijgen op de schoolkosten van je kind(eren). De cheques kunnen gebruikt worden om verplichte schoolkosten te betalen.

Onderwijs voor zieke kinderen

Voor kinderen die een langere periode niet naar school kunnen omwille van ziekte of een ongeval, zijn er verschillende gratis vormen van ondersteuning.

Ouderbruggen

Vanaf 16 maart 2022 kunnen ouders en kinderen elkaar ontmoeten in Freinetschool Context, Brieversweg 185 in Sint-Kruis Brugge. Van 14u tot 16u wordt tweewekelijks op woensdagmiddag een...

Project Netwerk Leerrecht

Jongeren kunnen om verschillende redenen de aansluiting met het reguliere onderwijs verliezen. Het project Netwerk Leerrecht biedt de jongere de mogelijkheid om zijn/haar schoolloopbaan tijdelijk los...

Verminderd tarief kinderopvang

Wanneer je het als ouder moeilijk hebt met het betalen van de dagprijs voor de kinderopvang van jouw kind, dan kun je via het OCMW Brugge een verminderd tarief aanvragen.