Projectsubsidie culturele activiteit

Wie in Brugge een cultureel evenement organiseert, kan hiervoor een projectsubsidie aanvragen.

Voorwaarden

Culturele verenigingen en natuurlijke personen kunnen een projectsubsidie aanvragen.

Het cultureel project:

 • is projectmatig;
 • is in tijd gelimiteerd;
 • stimuleert de culturele en gemeenschapsvormende vrijetijdsbesteding in Brugge;
 • vindt plaats op het grondgebied van Brugge;
 • wordt georganiseerd door volwassenen;
 • is toegankelijk voor een algemeen en een overwegend volwassen publiek;
 • behoort niet tot de reguliere werking van de initiatiefnemer, tenzij die niet in aanmerking kunnen komen voor reguliere subsidiëring volgens het reglement subsidiëring Brugse culturele verenigingen.

Logo

Brugse verenigingen die op de een of andere manier door Stad Brugge gesubsidieerd worden (werkingssubsidie, projectsubsidie of subsidie voor jubileum) moeten het logo van Stad Brugge gebruiken in de communicatie van de vereniging. Het logo kan je downloaden in pdf of jpg.
 

Procedure

 1. Je doet een aanvraag aan het college van Burgemeester en Schepenen – Burg 12 – 8000 Brugge of via mail naar cultuurcoach@brugge.be.
 2. Je doet je aanvraag uiterlijk twee maanden voor aanvang van het project.
 3. Binnen de maand na ontvangst van de subsidieaanvraag vraagt het stadsbestuur advies aan de Stedelijke Culturele Raad, als het project voldoet aan de voorwaarden zoals verduidelijkt in het reglement.
 4. Binnen de twee maanden na ontvangst van het advies van de Stedelijke Culturele Raad wordt de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen schriftelijk meegedeeld aan de initiatiefnemer.

Meebrengen

Je aanvraag bevat: 

 • een uitgebreide en precieze omschrijving van het project
 • de locatie(s) en de datum of periode van het project
 • een kostenraming met opgave van uitgaven en inkomsten
 • actuele contactgegevens van de aanvrager en een rekeningnummer

 

Bedrag

Het bedrag van de subsidie die je kunt krijgen, bedraagt maximaal 2.500 euro.

Uitzonderingen

Er kan geen projectsubsidie worden toegekend indien het project:

 • al door een andere Brugse stadsdienst betoelaagd wordt;
 • tot de reguliere werking behoort van erkende Brugse culturele verenigingen die een werkingssubsidie ontvangen. Indien een erkende Brugse culturele vereniging een projectsubsidie ontvangt, mag dit project niet ingebracht worden in de aanvraag voor de werkingssubsidie;
 • louter commerciële doeleinden heeft;
 • georganiseerd wordt door een overheidsbestuur;
 • geheel of gedeeltelijk georganiseerd wordt in het kader van het onderwijs.

Contactinformatie