Adres op het OCMW (referentieadres)

Natuurlijke personen hebben de mogelijkheid om zich in te schrijven op het adres van het OCMW van de gemeente waar zij effectief verblijven.

Voorwaarden

> niet meer ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister
> je inkomen verliezen door de ambtshalve schrapping
> het dient duidelijkheid te zijn waar je verblijft en waarom je je niet kan inschrijven op dit adres

Procedure

De Dienst Intake is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die gebruik wil maken van de dienst- en hulpverlening van het OCMW Brugge.

Je kunt elke werkdag terecht in Hoogstraat 9, van 8.30u tot 11.45u. In de namiddag helpen we je op afspraak. Een afspraak maak je telefonisch op 050 32 77 70.

In Zeebrugge kun je ook terecht in DC d'Oude Stoasie. Er is een maatschappelijk werker aanwezig op donderdag van 9u tot 11.30u. Je hoeft er geen afspraak te maken.

DC d'Oude Stoasie
Venetiëstraat 1
8380 Zeebrugge
intake@ocmw-brugge.be

Contactinformatie