Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) en plannen van aanleg (BPA)

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt.

Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet.

Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

RUP’s vervangen sinds 1999 geleidelijk aan de gewestplannen en de bijzondere plannen van aanleg (BPA).

Hou er rekening mee dat er naast de voorschriften van RUP of BPA nog extra voorwaarden kunnen gelden. Om te weten te komen welke voorwaarden voor uw perceel gelden, kunt u mailen naar omgevingsvergunning@brugge.be of maakt u een afspraak in het huis van de Bruggeling.

RUP's, in opmaak

 

RUP's, goedgekeurd

 

BPA's, goedgekeurd

Contactinformatie