Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) en plannen van aanleg (BPA)

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt.

Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet.

Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

RUP’s vervangen sinds 1999 geleidelijk aan de gewestplannen en de bijzondere plannen van aanleg (BPA).

Hou er rekening mee dat er naast de voorschriften van RUP of BPA nog extra voorwaarden kunnen gelden. Om te weten te komen welke voorwaarden voor jouw perceel gelden, kun je mailen naar omgevingsvergunning@brugge.be of maak een afspraak.

  • Bij wijzigingen van bestemming bij een RUP is soms een een planschadevergoeding of planbatenheffing van toepassing.
  • Een planologisch attest kan je vragen om te weten of een bestaand zonevreemd bedrijf kan blijven waar het gevestigd is en wat de eventuele uitbreidingsmogelijkheden zijn.
  • Wens je te weten welke BPA's of RUP's op jouw perceel van toepassing zijn, gebruik dan dit geoloket van Vlaanderen (DSI).

Gemeentelijk RUP in opmaak

Gemeentelijk RUP goedgekeurd

Provinciaal RUP goedgekeurd

Gewestelijk RUP goedgekeurd

BPA's, goedgekeurd

Contactinformatie