SLIC (Smart Light Concepts)

Op heden blijkt dat gemeentes te weinig inzetten op duurzame openbare verlichting die nochtans een grote impact kunnen hebben op CO2-reductie. Dit goedgekeurde subsidieproject zal de steden en gemeentes beter informeren over de verschillende mogelijkheden van duurzame verlichtingssystemen. Hierdoor zullen gemeentelijke, provinciale en Europese milieudoelstellingen versneld gerealiseerd worden. 

Naast het informeren over de mogelijkheden van duurzame verlichting (niet alleen de technologie, maar ook bv. het dimmen van verlichting) zal ook onderzocht worden wat de impact is op bv. mobiliteit, sociale veiligheid en verkeersveiligheid en wordt onderzocht hoe andere technologieën ('smart lighting) geïntegreerd kunnen worden (bv. sensortechnologie). Belangrijk onderdeel van dit project is ook het onderzoek naar financieringsmodellen voor deze investeringen.

De totale projectkost bedraagt 3.522.856,90 euro, de stad Brugge neemt deel voor 371.141,25 euro waarvan 60% gesubsidieerd wordt (222.684,75 euro) dankzij het Interreg Va 2seas programma.

Projectleider
Avans - University of Applied Sciences (NL)

Partners 
Brugge, West-Vlaamse Intercommunale, Provincie West-Vlaanderen, Etten-Leur (NL), University of Portsmouth Higher Education Corporation (UK), Suffolk County Council (UK), Metropole of Amiens (FR), IGEMO.

Thema Milieu, landschap en natuur

Prioriteit
Koolstofarme economie

Meer informatie kan je hier terugvinden.

 

Interreg 2 Zeeën Logo Smart Lighting Concept Logo Smart Lighting Concepts

logo provincie West-Vlaanderen 

 

Deel deze pagina