SLIC (Smart Light Concepts)

   
   

Projectleider
Avans University of Aplied Siences (NL)

Projectpartners
Brugge, Etten-Leur (NL), Suffolk (UK), IGEMO (BE), University of Portsmouth Higher Education Corporation (UK), Amiens (FR), Intergemeentelijke associatie West-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen

Budget
Totale projectkost SLIC: 3.522.856,90 euro
Aandeel Stad Brugge: 271.118.75 euro:
Subsidie:
27.111,88euro (10%) provincie West-Vlaanderen
162.671,25 euro (60%) ERDF

Periode
01/01/2018-30/06/2022

Duurzame openbare verlichting
Gemeentes zetten nog te weinig in op op duurzame openbare verlichting, toch kan dit een grote impact hebben op CO2-reductie.

Doelstellingen SLIC: smart light concepts
- Steden en gemeentes beter informeren over verschillende duurzame verlichtingssystemen
- Milieudoelstellingen rond CO2 reductie realiseren
- Expirimenteren met dimmen van openbare verlichting en bewegingssensoren
- Onderzoeken wat de impact is van dimmen op mobiliteit, sociale veiligheid en verkeersveiligheid

Meer info over SLIC en de projectpartners.
Meer informatie over Interreg 2 zeeën

Pilootproject ‘De Brugse Lantaarn’
In het bestuursakkoord 2019-2024 streeft Stad Brugge naar energievriendelijke verlichtingsarmaturen.
Stad Brugge kiest er daarom voor om alle lantaarns in de binnenstad te vernieuwen naar LED-armaturen met dezelfde look-and-feel.
Door deze slimme keuze te maken wordt er maximaal energie bespaard op vlak van openbare verlichting. Een CO2-reductie is daarvan een logisch gevolg.
Het vernieuwen van de Brugse lantaarns in de binnenstad begint in het voorjaar 2020.

Updates
- Volg het project op Twitter voor het recentste nieuws.
- 17/12/2019 Persmoment project 'Brugse Lantaarn' Het Nieuwsblad
- De SLIC nieuwsbrief februari 2020

 

Contactinformatie