SLIC (Smart Light Concepts)

   
   
Projectleider
Avans University of Aplied Siences (NL)
Projectpartners 
Brugge, Etten-Leur (NL), Suffolk (UK), IGEMO (BE), University of Portsmouth Higher Education Corporation (UK), Amiens (FR), Intergemeentelijke associatie West-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen
Budget
Totale projectkost SLIC: 3.522.856,90 euro
Aandeel Stad Brugge: 371.141,25 euro:
Subsidie:
37.114,10 euro (10%) provincie West-Vlaanderen
222.684,75 euro (60%) ERDF
Periode 01/01/2018-01/06/2021

              

 

Duurzame openbare verlichting

Gemeentes zetten nog te weinig in op op duurzame openbare verlichting, toch kan dit een grote impact hebben op CO2-reductie.
 

Doelstellingen SLIC: smart light concepts

  • Steden en gemeentes beter informeren over verschillende  duurzame verlichtingssystemen
  •  Milieudoelstellingen rond CO2 reductie realiseren
  • Expirimenteren met dimmen van openbare verlichting en bewegingssensoren
  • Onderzoeken wat de impact is van dimmen op mobiliteit, sociale veiligheid en verkeersveiligheid
 
Meer info over SLIC en de projectpartners.
Meer informatie over Interreg 2 zeeën    
 

 Pilootproject ‘De Brugse Lantaarn’

In het bestuursakkoord 2019-2024 streeft Stad Brugge naar energievriendelijke verlichtingsarmaturen.
Stad Brugge kiest er daarom voor om alle lantaarns in de binnenstad te vernieuwen naar LED-armaturen met dezelfde look-and-feel.
Door deze slimme keuze te maken wordt er maximaal energie bespaard op vlak van openbare verlichting. Een CO2-reductie is daarvan een logisch gevolg.
Het vernieuwen van de Brugse lantaarns in de binnenstad begint in het voorjaar 2020.

 

Updates

  • Volg het project op Twitter voor het recentste nieuws.
  • 17/12/2019 Persmoment project 'Brugse Lantaarn' Het Nieuwsblad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactinformatie

Contactpersonen