SLIC (Smart Light Concepts)

Jan D'Hondt

Koolstofarme openbare verlichting

 

 

Projectleider
Avans University of Aplied Siences (NL)

Projectpartners 
Brugge, Etten-Leur (NL), Suffolk (UK), IGEMO (BE), University of Portsmouth Higher Education Corporation (UK), Amiens (FR), Intergemeentelijke associatie West-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen

Budget
Totale projectkost SLIC: 3.522.856,90 euro
Aandeel Stad Brugge: 371.141,25 euro, waarvan 37.114,10 euro (10%) cofinanciering van de provincie West-Vlaanderen en Europese subsidie van 222.684,75 euro (60%).

Periode
01/01/2018-01/06/2021

 

  

Doel

Op heden blijkt dat gemeentes te weinig inzetten op duurzame openbare verlichting die nochtans een grote impact kunnen hebben op CO2-reductie. Het project zal de steden en gemeentes beter informeren over de verschillende mogelijkheden van duurzame verlichtingssystemen. Hierdoor zullen gemeentelijke, provinciale en Europese milieudoelstellingen versneld gerealiseerd worden. 

Naast het informeren over de mogelijkheden van duurzame verlichting (niet alleen de technologie maar ook bv. het dimmen van verlichting) zal ook onderzocht worden wat de impact is op bv. mobiliteit, sociale veiligheid en verkeersveiligheid en wordt onderzocht hoe andere technologieën (smart lighting) geïntegreerd kunnen worden (bv. via sensortechnologie).

Meer info over SLIC hier.   

Meer informatie over Interreg 2 zeeën hier.   

Volg ook het project op Twitter.         

 

Pilootproject ‘De Brugse Lantaarn’

In het bestuursakkoord 2019-2024 is het streven naar een versnelde omschakeling naar energievriendelijke verlichtingsarmaturen voorzien, onder meer door het vervangen van de “Brugse lantaarn” in de binnenstad door LED-armaturen met dezelfde look-and-feel.

Door slimme keuzes te maken wordt er maximaal energie bespaard op vlak van openbare verlichting, ook een aanzienlijke CO2-reductie  is daarvan een logisch gevolg.

De effectieve uitrol naar een volledige ledverlichting in het historische stadscentrum, project ‘De Brugse Lantaarn’, start het eerste kwartaal van 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina

Contactinformatie

Contactpersonen