Digitale watermeters

Digitale watermeters

Stad Brugge en Farys installeerden als pilootproject verschillende digitale watermeters in 37 stadsgebouwen.

Deze digitale watermeters laten toe om vlot en kort-op-de-bal het waterverbruik in een gebouw te monitoren. Het automatisch verzenden van tellergegevens betekent niet alleen minder praktische beslommeringen qua manueel uitlezen en opvolgen van gegevens. Het laat meteen toe om het verbruik in kaart te brengen en gericht duurzaamheidsoptimalisaties te onderbouwen.

En vooral: via digitale watermeters kunnen snel afwijkingen in de waterhuishouding van een gebouw gedetecteerd worden om er zo efficiënt op in te spelen. Verbruik buiten de kantooruren, een lek, een doorlopend toilet … worden vroeg duidelijk. Zo kunnen er snel correctieve acties genomen worden en beperken we het verliesverbruik. Tijdens de eerste week van het proefproject ontdekten we verschillende lekken bij toiletten van scholen, waar op dat moment door corona geen leerlingen aanwezig waren.

Voltooid