Smart City

Ontdek hoe Brugge gebruikmaakt van moderne technologieën, innovaties en data om jouw levenskwaliteit te verbeteren, en de stad duurzamer en efficiënter te maken.

AllRide

Kom meer te weten over de AllRide-app om leerlingen in Brugge op een veiligere manier naar school te laten fietsen.

Bicycling & Intelligent Transport Systems (BITS)

Kom meer te weten over hoe fietsen in de stad aantrekkelijker, veiliger, comfortabeler en efficiënter is gemaakt met Bicycling & Intelligent Transport Systems (BITS).

Brugge in cijfers

Kom meer te weten over de kerncijfers van Brugge over verschillende thema's via het visuele dashboard van Brugge in cijfers.

CityHacks

Kom meer te weten over vorige CityHacks, waarbij teams van studenten hebben onderzocht hoe cultuurbeleving gemeten kan worden.

Digitale aanvraag en betaling strandcabines

Kom meer te weten over hoe Stad Brugge de aanvraag en betaling van strandcabines heeft gedigitaliseerd.

Digitale watermeters

Kom meer te weten over hoe Stad Brugge en watermaatschappij FARYS met digitale watermeters het verbruik in stadsgebouwen monitoren.

Online reservering huwelijk

Kom meer te weten over hoe je digitaal een huwelijksdatum kan reserveren via de website van Stad Brugge.

Ouderloket

Kom meer te weten over het Ouderloket als geïntegreerde, online tool om kinderen bij speelpleinwerkingen te registreren, infofiches te beheren en facturen te raadplegen.

Overstortsensoren

Kom meer te weten over hoe overstortsensoren met continue monitoring voor een betere waterkwaliteit in de Brugse reien zorgen.

Potentieelkaarten laadinfrastructuur

Kom meer te weten over hoe gedetailleerde potentieelkaarten de plaatsing van publieke laadpalen versnelt.

Slimme bromfietsen

Kom meer te weten over hoe slimme bromfietsen voor een efficiënter beheer van de drukte en het gebruik van publieke ruimtes kan zorgen.

Slimme parkeersensoren

Kom meer te weten over slimme parkeersensoren die controleren hoelang een voertuig geparkeerd staat en of de maximale parkeertijd is overschreden.

Slimme tellussen

Kom meer te weten over slimme tellussen die het verkeer registreren en monitoren.

Slimme vuilnisbakken

Kom meer te weten over het experiment met slimme vuilnismanden om de ophaalploegen efficiënter te laten werken.

Slimme waterputten

Kom meer te weten over hoe waterputten voorzien zijn van slimme bufferingsystemen en sensoren voor efficiënt waterbeheer.

Smart City Dataplatform

Kom meer te weten over hoe het Smart City Dataplatform als geïntegreerd systeem diverse soorten data verzamelt, analyseert en gebruikt om steden slimmer te maken.

Smart Light Concepts

Kom meer te weten over energievriendelijke LED-verlichtingsarmaturen voor mogelijke energiebesparing.

StadsApp

Kom meer te weten over de handige app van Stad Brugge om de digitale dienstverlening te verbeteren.

Stadsleverancier

Kom meer te weten over hoe bedrijven zich kunnen registreren via de Stadsleverancier voor overheidsopdrachten van Stad Brugge en andere entiteiten binnen de Groep Brugge.

Urban digital twin

Kom meer te weten over hoe de impact van maatregelen op het vlak van luchtkwaliteit en verkeerstromen met een digitale 3D-replica van Brugge kan worden gesimuleerd.