Slimme tellussen

Slimme staalkabel brengt verkeer in kaart

Foto fietsbrug aan station Brugge met tellus

In de binnenstad gebruikt Stad Brugge slimme tellussen om het verkeer in kaart te brengen. Deze telling registreren niet allen de aantallen, maar ook de snelheid en het type voertuigen: bussen, zwaar verkeer, auto’s, fietsen... Dit helpt om inzichten te verwerven in aanpassingen in het verkeersbeleid, parkeerbeleid en brengt de modal shift (de wijze waarop we kiezen voor andere vervoersmiddelen) in kaart.

Voltooid