Urban digital twin

3D-replica van de stad om impact maatregelen te simuleren

Stad Brugge en onderzoekscentrum Imec werkten samen aan een proefproject om een ‘urban digital twin’ op te starten. Deze digitale 3D-replica van de stad Brugge, die gevoed wordt met real-time data, laat het stadsbestuur toe om de impact van maatregelen, bijvoorbeeld op vlak van luchtkwaliteit en verkeerstromen, te simuleren.

Urban Digital Twin

Diverse beschikbare databronnen in Brugge worden ontsloten en samengebracht op één dashboard dat beleidsmakers meteen een helder inzicht geeft in onder meer de luchtkwaliteit en verkeerstromen in de stad. Daarnaast is het mogelijk om voorspellingen te maken binnen een bepaald domein, bijvoorbeeld door de verkeerssituatie voor en na een bepaalde interventie te vergelijken.

Status: Afgerond