Missie, visie en waarden

Het hart van Stad Brugge als organisatie wordt gevormd door onze missie, visie en waarden. Die missie, visie en waarden functioneren als een echt kompas dat aan alle stadsdiensten en aan alle stadsmedewerkers richting geeft. In onze missie ligt vast waar we als organisatie voor staan, en dus wie we willen zijn voor de inwoners van Brugge en voor onze medewerkers. Onze visie bepaalt wat ons langetermijnproject is en waar we op inzetten. Onze waarden zijn daarbij de bouwstenen van waaruit we vertrekken. 

Brugge wil een partner zijn voor elke klant in wonen, werken en ontspannen. Dat is onze missie.

Brugge is een stad op mensenmaat waar iedereen wil (aan) werken. Dat is onze visie.

Brugge haar waarden zijn respect, kwaliteit, vooruitstrevendheid/Innovativiteit en verantwoordelijkheid/betrokkenheid.

Medewerkers aan het woord over Stad Brugge

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten