Subsidie voor een project in het Zuiden

Bruggelingen die actief zijn in een project in het Globale Zuiden, of Brugse organisaties (ngo’s, scholen, bedrijven, ziekenhuizen, vzw’s …) met een project in het Globale Zuiden, kunnen een aanvraag voor projectsteun indienen.

Bekijk op de wereldkaart de projecten die sinds 2018 een toelage ontvingen.

Hoe vraag je het aan?

 1. Bereid je dossier voor en vul alle nodige documenten in.

 2. Mail je aanvraag naar lokaalmondiaal@brugge.be.

  Dien je aanvraag begin februari, mei, september of ten laatste tegen eind oktober in.

 3. Na het indienen van je aanvraag wint het college van burgemeester en schepenen advies in bij de expertengroep van het Brugs Fonds voor Mondiale Samenwerking (BFMS).

 4. Je wordt op de hoogte gebracht van de datum waarop de expertengroep bijeenkomt om haar advies te formuleren.

  Indien nodig ontvang je een uitnodiging om het project te komen toelichten.

 5. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de definitieve toekenning of weigering van de subsidie.

 6. Via mail of brief wordt je op de hoogte gebracht van de beslissing.

  De volledige procedure neemt twee à drie maanden in beslag.

Wat heb je nodig?

 • De statuten van je organisatie (indien van toepassing).

 • Het overzicht van de bestuursleden.

 • Een voorstellingsfolder of -brochure van jouw organisatie en de organisatie in het Zuiden (indien beschikbaar).

 • Een kaart met de locatie van het project.

 • Een gedetailleerd stappenplan van het project.

 • De begroting van je project.

 • Een ondertekende verklaring dat je organisatie akte heeft genomen van het subsidiereglement.

 • Het uitbetalingsformulier.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

 • Een project kan maximaal 6.000 euro per kalenderjaar ontvangen.
 • Reis-, verblijf-, container-, overhead- en loonkosten komen niet in aanmerking voor subsidiëring.
 • De organisatie kan slechts één subsidie voor projectsteun in het Globale Zuiden bekomen per jaar. Eenzelfde project kan maximaal drie opeenvolgende jaren gesubsidieerd worden.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je hebt (plannen voor) een project gelegen in het Globale Zuiden.
 • Je project draagt bij tot duurzame ontwikkeling, en in het bijzonder structurele armoedebestrijding.
 • Je project is tot stand gekomen in samenspraak met de lokale bevolkingsgroep of lokale vereniging(en).
 • Het project respecteert de culturele eigenheid van de regio.
 • Het project wordt uitgevoerd volgens een realistisch stappenplan.
 • Het project stelt een haalbaar budgetplan voor.
 • De subsidie mag uitsluitend dienen voor de betaling van kosten verbonden aan het project en conform de ingediende begroting.

Een compleet overzicht van de voorwaarden vind je in het reglement.

Regelgeving

 • Subsidiereglement voor projecten in het Zuiden in kader van Noord-Zuidsamenwerking.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten