Subsidie voor mondiale activiteiten in Brugge

Brugse organisaties die zich in Brugge inzetten voor het Globale Zuiden (Afrika, Azië en Latijns-Amerika) kunnen een financieel duwtje in de rug krijgen.
Activiteiten (zoals een educatieve workshop, spel, lezing ...) waarbij Bruggelingen in contact komen met een project, thema of land in het Globale Zuiden, komen in aanmerking voor een toelage. .

Hoe vraag je het aan?

 1. Bereid je dossier voor door en vul de nodige documenten in.

 2. Bezorg je aanvraag via mail aan lokaalmondiaal@brugge.be minstens 2 maanden vóór aanvang van de activiteit.

 3. De aanvraag wordt voor advies voorgelegd aan de leden van de Mondiale Raad.

 4. Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing.

 5. Via mail of brief wordt je op de hoogte gebracht over de beslissing.

Wat heb je nodig?

 • De statuten van je organisatie (indien van toepassing)

 • Een overzicht van de bestuursleden

 • De begroting van je activiteit

 • Een ondertekende verklaring dat je organisatie akte heeft genomen van het subsidiereglement

 • Het uitbetalingsformulier

Hoeveel kost het?

Je kan tot 75 procent van alle gemaakte onkosten voor een activiteit terugkrijgen. De subsidie bedraagt maximum 500 euro:

 • 80 procent van de subsidie wordt na goedkeuring uitbetaald
 • 20 procent van de subsidie ontvang je na de activiteit

Wat zijn de voorwaarden?

 • De activiteit vindt plaats in Brugge.
 • De activiteit heeft als hoofddoel informatie te verstrekken en te sensibliseren over één of meerdere mondiale thema's gelinkt aan het Globale Zuiden.
 • De aanvrager kan een Brugse afdeling van een ngo zijn, een Brugse vzw, feitelijke vereniging of school.
 • Je hebt geen recht op deze subsidie als je al subsidies van andere stadsdiensten ontvangt voor dezelfde activiteit.

Regelgeving

Subsidiereglement voor mondiale activiteiten in Brugge.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten