Heraanleg Bloemenwijk

Alle informatie over de heraanleg van de Bloemenwijk

Situering project

De heraanleg omvat volgende straten:

 • Begoniastraat
 • Hortensiastraat
 • Jasmijnstraat
 • Pioenstraat
 • Tulpenstraat
 • Rozenstraat
 • Irisstraat
 • Kleine kerkhofstraat (stukje van Rozenstraat tot kruispunt Sint-Katarinastraat)

Geplande werkzaamheden

 • De aanleg van een volledig gescheiden stelsel in alle straten, met afkoppelingswerken op perceelsniveau
 • Bij het ontwerp van de bovenbouw (straten, voetpaden …) werd rekening gehouden met de feedback van bewoners tijdens de infomarkt en inspraakwandeling.
 • Voor de doodlopende straten (Irisstraat, Jasmijnstraat, Hortensiastraat en Pioenstraat) wordt voorzien in een erfachtige inrichting.
 • We streven naar zoveel mogelijk infiltratie van het regenwater in de ondergrond, door de verharde oppervlakte te laten afwateren naar plantvakken. 
  Parkeerzones in de doodlopende straten worden voorzien in grasdallen.
 • Om de verkeersveiligheid te bevorderen, zijn er verschillende snelheidsremmende maatregelen zoals de aanleg van smallere rijwegen, verkeersplateaus en asverschuivingen.

Groen

De plannen kenden vertraging omdat de Stad diverse onderzoeken uitvoerde om na te gaan of de bomen behouden of verplant konden worden. De Stad wou zelf ook de bomen behouden.

De firma Krinkels voerde een bomeneffectenanalyse uit. Daarnaast vroegen we ook deskundig advies aan ingenieurs en de openbare nutsmaatschappijen. Naast de bomeneffectenanalyse vroeg de Stad ook deskundig advies aan ingenieurs en de openbare nutsmaatschappijen. Helaas toonde dit alles aan dat we de bomen niet kunnen behouden noch verplanten.

De Stad plant in de wijk 117 nieuwe, mooie bomen aan. Bovendien voorzien we grotere plantvakken en meer groen.

Na de werkzaamheden zal de wijk er mooier, duurzamer en groener uitzien. Om de 175 gerooide bomen te compenseren, planten we naast de 117 in de wijk ook nog 58 stuks aan in de nabije omgeving.

Kostprijs

De totale kostprijs bedraagt ongeveer 4 miljoen euro, waarvan 1,3 miljoen euro door de Stad Brugge wordt gefinancierd.

Timing

 • Fase 1 – Rozenstraat (tussen de Weidestraat en de Hortensiastraat): Afgewerkt 
 • Fase 2 en 3A – Hortensiastraat + Rozenstraat (tussen de Hortensiastraat en  de Pioenstraat): Afgewerkt 
 • Fase 3B – Pioenstraat: Afgewerkt
 • Fase 4 - Jasmijnstraat: Afgewerkt 
 • Fase 5A – Rozenstraat (tussen Jasmijnstraat en Tulpenstraat): Afgewerkt
 • Fase 5B – Rozenstraat (na Tulpenstraat) en Kleine Kerkhofstraat + verbindingspad ter hoogte van het speelplein tussen de Pioenstraat en de Tulpenstraat: Afgewerkt 
 • Fase 6A - Tulpenstraat tot voor het kruispunt met de Irisstraat: Afgewerkt 
 • Fase 7A - Begoniastraat: Afgewerkt uitgezonderd de groenaanleg en de toplaag asfalt (vermoedelijk eind februari/begin maart 2024).
 • Fase 6B - Tulpenstraat
  • Vanaf eind februari/begin maart 2024: Plaatsen van toplaag asfalt.
 • Fase 6C - Irisstraat: Afgewerkt
 • Fase 7B – Begoniastraat:
  • Plaatsen van onder- en toplaag, afhankelijk van de temperaturen en beschikbaarheid asfaltcentrales - vermoedelijke eind februari/begin maart 2024.
 • Groenaanleg: Afgewerkt tegen eind januari / begin februari 2024 (afhankelijk van de weersomstandigheden)

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media