Heraanleg Julius en Maurits Sabbestraat en gedeelte Walweinstraat

Alle informatie over de heraanleg van de Julius en Maurits Sabbestraat en een gedeelte van de Walweinstraat. Wil je reageren of heb je nog vragen of ideëen. Stel ons dan jouw vraag.

De heraanleg herzien

Stad Brugge wil de Julius en Maurits Sabbestraat en de Walweinstraat, in het verlengde van de Julius en Maurits Sabbestraat, vernieuwen. In 2022 vond er hierover al een infomarkt plaats. De heraanleg die daar toen werd voorgesteld, had ook gevolgen voor het verkeersverloop in de wijk.

Op basis van:

 • bijkomende verkeerstellingen
 • de toekomstige plannen in de omgeving (heraanleg kruispunt R30 x Walweinstraat x Komvest en de plannen van het bedrijf IFF Brugge -Genencor International BV om een uitrit te realiseren in de Walweinstraat)
 • én de reacties van de bewoners

werd naar een nieuw evenwicht gezocht voor de verkeerscirculatie in de wijk.

In het nieuw plan voor de heraanleg is de verkeerslast gelijk verdeeld voor de driehoek Julius en Mauritis Sabbestraat, Komvest en Langerei. Op 3 juli 2023 keurde het college van burgemeester en schepenen het aangepaste plan voor de heraanleg goed.

Voorstelling nieuwe heraanleg Julius en Maurits Sabbestraat

Waarom?

 • slechte toestand riolering
 • kasseien (onder de asfaltlaag) op een zanderige ondergrond, zorgt voor instabiliteit
 • weinig groen

Wat?

Rijweg:

 • middenstrook rijweg: kasseien met gezaagd bovenvlak in lichtgrijze, gevlamde graniet
 • kruispunt Julius en Maurits Sabbestraat/Calvariebergstraat/Walweinstraat: mozaïekkeien in grijze graniet
 • breedte: 5,60 meter en aan de wegversmallingen is de rijweg 4,50 meter breed
 • eenzijdige wegversmallingen aan de kant van de pare huisnummers ter hoogte van 46a – 44 en 28 – 26. Verkeer stadinwaarts krijgt voorrang op verkeer staduitwaarts. Verkeersborden regelen de voorrangsregeling.
 • plateau (verhoogde aanleg) in asfalt op de aansluiting Julius en Maurits Sabbestraat en Langerei

Verkeersverloop:

 • tweerichtingsverkeer voor auto’s en fietsers
 • eenrichtingsverkeer voor bus- en zwaar verkeer (+ 3,5 ton) in de richting van de Langerei (stadinwaarts)

Bushalte:

 • bushalte op de rijbaan met zitbank aan de huisnummers 59 – 61

Fietsers:

 • fietscomfortstroken (in cementbeton) aan weerszijden van de rijweg
 • breedte fietscomfortstrook: 1,50 meter
 • fietsnietjes ter hoogte van huisnummer 44 (goed voor 12 fietsen) en huisnummer 29 (goed voor 8 fietsen)

Trottoir:

 • aan weerszijden van de straat
 • in platinen (zoals aan de Ezelpoort)
 • breedte: variërend - minimum 1,50 meter en breder

Parkeren:

 • parkeerstrook aan de kant van de onpare huisnummers
 • parkeerverbod aan de kant van de pare huisnummers
 • recuperatie kasseien uit porfier
 • breedte parkeerstrook: 2 meter
 • aantal parkeerplaatsen blijft behouden

Plantvakken:

 • nieuwe plantvakken:
  • op de straathoeken met de Eugeen Van Steenkistestraat en de hoek met de Langerei
  • aan het begin- en eindpunt van de bushalte (aan de nummers 63 – 67 en de nummers 59 – 55)
  • aan het begin- en eindpunt van de parkeerstroken
  • aan de wegversmallingen aan de nummers 46a – 46 en aan 21 – 33
  • aan de huisnummers 42 en tussen 21 - 35
 • nut plantvakken:
  • snelheidsremmers
  • groen in de straat 
  • infiltratie van water in de bodem toe (ontharding)
  • verminderen hittestress
 • welk groen in de plantvakken:
  • lage beplanting met een boom
 • bomen:
  • behoud bestaande bomen
  • 9 nieuwe bomen aan de huisnummers 58, 46, 42, 67, 55, 37, 21, 11 en 7 (+ ook aan Langerei 56) van het type Prunus (lentebloeir en zuilvormig)

Rolstoelgebruikers en mensen met een visuele beperking:

 • verlaagde trottoirbanden, geleide tegels en noppentegels aan oversteekplaatsen en bushalte
 • parkeerplaats voor personen met een beperking aan huisnummer 53

Riolering en afwatering:

 • aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel
 • de afwatering via goot tussen parkeerstrook en fietscomfortstrook (ingewerkt in de betonverharding van de fietscomfortstrook)

Nutsleidingen (gas, water, elektriciteit, telefoon, openbare verlichting):

 • nutsleidingen worden vernieuwd of aangepast waar nodig
 • in een gedeelte van de straat zijn deze werkzaamheden reeds achter de rug
 • van zodra de bemalingsstudie afgerond is en de nodige vergunningen afgeleverd zijn, worden de werkzaamheden aan de nutsleidingen verder gezet

Zone voor warmtenet:

 • reservatiestrook voor de aanleg van een warmtenet
 • aanleg van warmtenet nog niet concreet ingepland

Nieuw plan voor de Julius en Maurits Sabbestraat versus voorgesteld plan op de infomarkt (oktober 2022): belangrijkste wijzigingen

 • geen verkeersplateau op het kruispunt Walweinstraat/Julius en Maurits Sabbestraat/Calvariebergstraat
 • geen asverschuiving meer in de straat tussen de huisnummers 46a/67 en 42/55 en tussen de huisnummers 12/20 en 5/12
 • wegversmallingen, met voorrang van doorgang, als snelheidsremmers
 • meer groen in de straat (plantvakken en bomen)
 • behoud van tweerichtingsverkeer voor het autoverkeer

Heraanleg Walweinstraat, tussen Komvest en Calvariebergstraat

Waarom?:

 • slechte toestand riolering
 • de kasseien (onder de asfaltlaag) liggen op een zanderige ondergrond en zorgen voor instabiliteit
 • er is weinig groen in de straat

Wat?:

Rijweg:

 • in kasseien met gezaagd bovenvlak in licht grijze graniet (gevlamd) 
 • breedte: 5,60 meter en ter hoogte van de wegversmalling 4,50 meter
 • wegversmalling voorzien aan huisnummer 17 – 14 waarbij het verkeer dat naar de Komvest rijdt voorrang heeft op het verkeer dat de Walweinstraat inrijdt

Verkeersverloop:

 • tweerichtingsverkeer voor auto’s en fietsers
 • éénrichtingsverkeer voor het bus- en zwaar verkeer in de richting naar de Langerei (stadinwaarts)

Fietsers:

 • fietscomfortstroken (cementbeton) aan beide zijden van de rijweg
 • breedte: 1,50 meter
 • 8 fietsnietjes ter hoogte van de Calvariebergstraat 61 (goed voor 8 fietsen)

Trottoir:

 • aan weerszijden van de straat
 • breedte: minimum 1,50 meter en breder
 • materiaal: in platinen (zoals aan de Ezelpoort)
 • uitstulpingen van het trottoir op het kruispunt Walweinstraat/Calvariebergstraat/Julius en Maurits Sabbestraat om het kruispunt minder breed te maken

Parkeerstrook:

 • aan weerszijden van de straat
 • breedte: 2,20 meter
 • materiaal: herbruik kasseien uit porfier
 • laad- en loszone ter hoogte van de huisnummers 1

Plantvakken:

 • bestaande plantvakken blijven behouden of worden uitgebreid
 • nieuwe plantvakken komen aan het huisnummer 1 – 3 van de Walweinstraat, op de beide hoeken met de Komvest en in de Calvariebergstraat aan de huisnummers 55 en 59 – 61
 • lage beplanting met boom beperkt in omvang
 • de 4 bestaande bomen worden vervangen door 4 nieuwe bomen (boomsoort: Perzisch ijzerhout)
 • nut plantvakken:
  • groen in de straat 
  • infiltratie van water in de bodem toe (ontharding)
  • verminderen hittestress

Rolstoelgebruikers en mensen met een visuele beperking:

 • verlaagde trottoirbanden, geleide tegels en noppentegels aan oversteekplaatsen

Riolering en afwatering:

 • aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel
 • afwatering via goot tussen de fietscomfortstrook en parkeerstrook, ingewerkt in de betonverharding van de fietscomfortstrook.

Nutsleidingen (gas, water, elektriciteit, telefoon, openbare verlichting):

 • alle nutsleidingen (inclusief huisaansluitingen) werden al vernieuwd

Impact van het verkeersverloop in de Julius en Maurits Sabbestraat op de Komvest tussen Wulpenstraat en Walweinstraat

 • tweerichtingsverkeer auto’s en fietsers
 • éénrichtingsverkeer bussen in de richting van de Walweinstraat x R30 (staduitwaarts)
 • zwaar verkeer +3,5 ton rijdt het centrum uit via de Langerei en de Dampoort (niet via de Julius en Maurits Sabbestraat, de ’s-Gravenstraat of de Komvest)
 • zwaar verkeer +3,5 ton mag wel de Komvest inrijden vanaf de Walweinstraat x R30 (oa in functie van het bedrijf IFF Brugge – Genencor International BV)
 • deze regeling zorgt voor een verdeling van de verkeerslast in de driekhoek Julius en Maurits Sabbestraat, Langerei en Komvest

Impact van het verkeersverloop in de Julius en Maurits Sabbestraat op de Langerei tussen Julius en Maurits Sabbestraat en Komvest

 • tweerichtingsverkeer auto’s en fietsers
 • eenrichtingsverkeer bussen tussen Julius en Maurits Sabbestraat en de Komvest (omdat bussen staduitwaarts niet meer toegelaten zijn in de Julius en Maurits Sabbestraat in de rijrichting van de Walweinstraat)
 • eenrichtingsverkeer zwaar verkeer +3,5 ton, tussen Julius en Maurits Sabbestraat en Komvest (staduitwaarts richting Dampoort)
 • deze regeling zorgt voor een verdeling van de verkeerslast in de driehoek Julius en Maurits Sabbestraat, Langerei en Komvest

Fasering en timing

 • timing bepaald door de resultaten van de bemalingsstudie en de noodzaak tot de opmaak van een meldingsaanvraag of bemalingsvergunningsaanvraag
 • nog geen concrete data 
 • ten vroegste zal de heraanleg starten eind 2024 of tijdens 2025

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media