Age’In (AGE INdependently)

De vergrijzing van de bevolking is een van de grootste uitdagingen in Europa. Verwacht wordt dat het aantal senioren de komende jaren zal toenemen, evenals het aantal mensen dat afhankelijk is. Het Europees project AGE'IN ontwikkelt acties zodat ouderen hun levenskwaliteit kunnen verbeteren en langer thuis kunnen blijven wonen. Dit onder meer dankzij aanpassing van huisvesting en openbare ruimte en ook via de preventie van sociaal isolement.
Het lokaal bestuur van groep Brugge (Stad, OCMW en Mintus) wil werk maken van een participatief buurtbeleid binnen de thema’s welzijn en samenleven, zorg en gezondheid.

Doelstellingen

Age'In legt de focus op:

 • buurtgericht werken rond sociaal geïsoleerde ouderen;
 • onderzoeken hoe ouderen langer thuis kunnen wonen;
 • levenskwaliteit verhogen.

Acties in Brugge

Stad Brugge, OCMW en Mintus maken werk van een participatief buurtbeleid binnen de thema’s welzijn en samenleven, zorg en gezondheid. Het AGE'IN project laat toe om in twee pilootbuurten - Sint-Pieters en de binnenstad (buurt Sint-Anna/Langestraat kwartier) - een 'buurtverbinder' aan te stellen.

De buurtverbinders hebben diverse taken

 • Eenzaamheid detecteren.
 • Een aangepast dienstenaanbod opzetten op buurtniveau.
 • Inzetten op ergonomie aan huis (in samenwerking met Mintus).

Ook het OCMW kan een buurtverbinder aanwerven en Mintus kan de renovatie van de seniorenwoningen financieren. Zowel OCMW als Mintus zijn partner in het project.

 • OCMW voor een projectbudget van € 419.574,80 waarvan ook 60% Europees gesubsidieerd.
 • Mintus voor een projectbudget van €161.779,50 , waarvan ook 60% gesubsidieerd.

Dit project draagt bij tot de doelstellingen die geformuleerd worden binnen Vierkant Tegen Eenzaamheid.

Budget & periode

 • Totaal projectbudget: € 4.320.051
 • Aandeel Stad Brugge: € 299.251,95
 • Subsidies: € 179.551,17 euro (60 procent) ERDF

Periode

 • 21 november 2018 - 30 oktober 2022

Partners

Projectleider: Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale (BDCO)

Projectpartners: Stad Brugge, Habitat du Littoral (FR) Centre socioculturel Audrey Bartier (FR), WAC Zeeuws-Vlaanderen (NL), Vives Hogeschool (BE), Clubster Santé (FR), Ville de Boulogne-sur-Mer (FR), Centre Social Eclaté de Saint Martin Boulogne (FR), Age UK Cornwall and The Isles of Scilly (UK), OCMW Brugge – MINTUS (BE), University of Plymouth (UK)

Beluister de podcast over ouder worden

Mintus, OCMW Brugge, Stad Brugge en partners uit Frankrijk en Engeland interviewden ouder wordende Bruggelingen en sociale partners. Op basis daarvan ontwikkelden ze een internationale podcast. Wil je meer weten over de Brugse strategie om eenzaamheid bij ouder wordende buurtbewoners te  detecteren? 

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media