Subsidie kleine uitgaven jeugdlokaal

Stad Brugge wil verenigingen helpen om hun eigen infrastructuur goed te onderhouden.
Afhankelijk van het soort onderhoud wordt een hoger of lager percentage van de kosten gesubsidieerd.

Voorwaarden

 • De werken moeten al uitgevoerd zijn (vooraf een subsidie aanvragen kan niet)

Procedure

Vul de aanvraag in, inclusief foto's en aanvraag om toelage. Je kan tot maximaal 12 maanden na het uitvoeren van de werken indienen. De indienperiodes lopen tot 31 maart en tot 30 september.

Meebrengen

Bezorg ons volgende zaken:

 • Vul hier je aanvraag digitaal in, inclusief foto's en facturen van de werken
 • Een ingevulde en ondertekende aanvraag om toelage

 

Je kan ons de aanvraag om toelage op volgende manieren bezorgen:

 • via mail: jeugd@brugge.be
 • via de post: Jeugddienst Brugge, Binnenweg 2, 8000 Brugge
 • In het Huis van de Bruggeling: Franck Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge

Bedrag

Een vereniging kan jaarlijks maximaal €4.800 ontvangen.

 • 80% voor veiligheids- en/of gezondheidswerken, met een maximum van €4.800
 • 50% voor gewone onderhouds- en instandhoudingswerken, met een maximum van €3.000
 • 30% voor esthetische werken, met een maximum van €1.000

Je kan de verschillende categorieën combineren.

Uitzonderingen

Volgende verenigingen komen niet in aanmerking:

 • Particuliere jeugddiensten
 • Jeugdmuziekateliers
 • Politieke jongerenbewegingen
 • Jeugdwerk dat voor de werking niet gesubsidieerd wordt via een algemeen reglement van de stedelijke jeugddienst, maar wel via een contract, overeenkomst of nominatieve inschrijving op het stadsbudget
 • Verenigingen die een investeringssubsidie hebben ontvangen en zich nog in de periode van uitsluiting bevinden