Subsidie kleine uitgaven jeugdlokaal

Stad Brugge wil verenigingen helpen om hun eigen infrastructuur goed te onderhouden.
Afhankelijk van het soort onderhoud wordt een hoger of lager percentage van de kosten gesubsidieerd.

Voorwaarden

 • De werken moeten al uitgevoerd zijn (vooraf een subsidie aanvragen kan niet)
 • Je kan tot maximaal 12 maanden na het uitvoeren van de werken indienen. De indienperiodes lopen tot en met 31 maart en tot en met 30 september.

Procedure

 • Vul het aanvraagformulier in
 • Voeg de foto's toe
 •  Dien een ingevulde en ondertekende aanvraag om toelage in
  Je kan ons de aanvraag om toelage bezorgen via mail (jeugd@brugge.be), via de post ( Jeugddienst Brugge, Binnenweg 2, 8000 Brugge) of in het Huis van de Bruggeling (Franck Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge)
 • Na afloop van de indienperiode verwerken we de dossiers. Doorgaans wordt je dossier binnen de maand na afloop van de indienperiode behandeld.

Bedrag

Een vereniging kan jaarlijks maximaal €6.240 ontvangen.

 • 80% voor veiligheids- en/of gezondheidswerken, met een maximum van €6.240
 • 50% voor gewone onderhouds- en instandhoudingswerken, met een maximum van €3.900
 • 30% voor esthetische werken, met een maximum van €1.000

Je kan de verschillende categorieën combineren.

Uitzonderingen

Volgende verenigingen komen niet in aanmerking:

 • Particuliere jeugddiensten
 • Jeugdmuziekateliers
 • Politieke jongerenbewegingen
 • Jeugdwerk dat voor de werking niet gesubsidieerd wordt via een algemeen reglement van de stedelijke jeugddienst, maar wel via een contract, overeenkomst of nominatieve inschrijving op het stadsbudget
 • Verenigingen die een investeringssubsidie hebben ontvangen en zich nog in de periode van uitsluiting bevinden