Subsidies jubilerende verenigingen

Maak telefonisch een afspraak via 050 44 8000

Jubilerende verenigingen kunnen in aanmerking komen voor: 

  • subsidiëring
  • logistieke en infrastructurele steun
  • officiële ontvangst door het stadsbestuur

Voorwaarden

Bestemd voor Brugse verenigingen die een veelvoud van 25 jaar bestaan.

 

Logo
In het kader van de huisstijl van Stad Brugge, moeten Brugse verenigingen die op de één of andere manier door Stad Brugge gesubsidieerd worden (werkingssubsidie, projectsubsidie of subsidie voor jubileum), een nieuw logo van Stad Brugge gebruiken in de communicatie van de vereniging. Het nieuwe logo kan je downloaden in pdf of jpg.

 

Procedure

De vereniging moet bij zijn aanvraag het bewijs leveren :

  • bewijs van het jaar van oprichting van de vereniging
  • bewijs dat de vereniging nog steeds actief is
  • bewijs dat die activiteiten van de vereniging ten goede komen aan de inwoners van Brugge
  • bewijs dat de zetel (cf. art. 2) zich sinds ten minste 10 jaar in Brugge bevindt.

 

De aanvraag moet ingediend worden uiterlijk op 31 oktober van het jaar waarin het jubileum plaatsvindt. 

De aanvraag kan gebeuren:

  • online (knop ‘online aanvragen’ op deze pagina)
  • via mail naar cultuurcoach@brugge.be
  • via brief gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen – Burg 12 -8000 Brugge

Bedrag

Het bedrag dat je kunt krijgen bedraagt 500€. 

Contactinformatie