Subsidies jubilerende verenigingen

Maak telefonisch een afspraak via 050 44 8000

Jubilerende verenigingen kunnen in aanmerking komen voor: 

 • subsidiëring
 • logistieke en infrastructurele steun
 • officiële ontvangst door het stadsbestuur

Voorwaarden

Bestemd voor Brugse verenigingen die een veelvoud van 25 jaar bestaan.

Logo

Brugse verenigingen die op de een of andere manier door Stad Brugge gesubsidieerd worden (werkingssubsidie, projectsubsidie of subsidie voor jubileum), moeten het logo van Stad Brugge gebruiken in de communicatie van de vereniging. Het nieuwe logo kan je downloaden in pdf of jpg.

Procedure

 1. De vereniging moet bij zijn aanvraag volgende bewijsstukken indienen:
  1. bewijs van het jaar van oprichting van de vereniging.
  2. bewijs dat de vereniging nog steeds actief is.
  3. bewijs dat die activiteiten van de vereniging ten goede komen aan de inwoners van Brugge.
  4. bewijs dat de zetel (cf. art. 2) zich sinds ten minste 10 jaar in Brugge bevindt.
 2. Je dient de aanvraag in uiterlijk op 31 oktober van het jaar waarin het jubileum plaatsvindt. 
 3. Je doet dat:
 • online (knop ‘online aanvragen’ op deze pagina)
 • via mail naar cultuurcoach@brugge.be
 • via brief gericht aan het college van Burgemeester en Schepenen – Burg 12 -8000 Brugge

Bedrag

Het bedrag dat je kunt krijgen bedraagt 500 euro. 

Contactinformatie