Tienpuntenactieplan veilige schoolomgeving

  1. Elke school een schoolvervoerplan

  2. Elke schoolomgeving zone 30

  3. Alle oversteekplaatsen goed zichtbaar maken

  4. Schoolomgevingen waar nodig herinrichten

  5. Tonnagebeperking waar mogelijk

  6. Inzet gemachtigd opzichters ondersteunen

  7. Verkeerseducatieve routes ontwikkelen

  8. Extra aandacht voor de dode hoek

  9. Ouders en begeleiders extra informeren

  10. Politiecontroles waar nodig