Toelating burgemeester veldkanonnen

Het gebruik van vogelschrikkanonnen of gelijkaardige toestellen, opgesteld ter bescherming en ter beveiliging van de gewassen en de oogst, is enkel toegestaan mits voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de burgemeester.

Voorwaarden:

- Deze kanonnen of toestellen moeten op minstens 100m van de woningen geplaatst worden. - Het is verboden deze toestellen voor 8u00 en na 20u00 te laten werken. 
- Het kanon of toestel mag niet meer dan zes knallen per uur produceren.

De burgemeester kan nog bijkomende voorwaarden opleggen aan het gebruik van deze kanonnen of toestellen.

De toelating wordt per brief overgemaakt aan de aanvrager

 

Procedure

Aanvraag indienen:

Eenvoudige aanvraag zonder vormvereisten.

  • mail (voorkeur)
  • post
  • loket

In de aanvraag vermelden: locatie, reden, frequentie schoten, duur, eventuele milderende maatregelen.

 

Bedrag

Gratis

Regelgeving

Politieverordening betreffende de bestrijding van geluidshinder en de muziekactiviteiten niet ingedeeld volgens Vlarem, dd 17/12/2013.

Artikel 16. §3. Het gebruik van vogelschrikkanonnen of gelijkaardige toestellen, opgesteld ter bescherming en ter beveiliging van de gewassen en de oogst, is enkel toegestaan mits voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de burgemeester.