Taxichauffeur: toelating uitoefenen beroep - bestuurderspas

Alle taxi- en VVB-chauffeurs moeten in het bezit zijn van een bestuurderspas. Deze kun je enkel aanvragen via het online platform van de Vlaamse Overheid, Centaurus 2020. 

Je kan hiervoor geen afspraak maken bij Stad Brugge.

Voorwaarden

Om een bestuurderspas te kunnen verkrijgen, moet je:

  • minstens 21 jaar zijn;
  • minstens 2 jaar over een rijbewijs categorie B beschikken, inclusief geldige medische keuring
  • een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 3 maanden (model 596.1). Dit kan online aangevraagd worden.
  • en voldoen aan alle wettelijke en reglementaire voorwaarden om in België deze beroepsactiviteit uit te oefenen.
  • een bewijs van minimale kennis Nederlands op niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen. Wie over een bewijs van niveau A2 beschikt, krijgt 2 jaar de tijd om niveau B1 te halen.
  • Als u ritten uitvoert met voertuigen aangepast aan het vervoer van personen in een rolstoel, een bewijs dat u beschikt over de vereiste kennis om deze personen te vervoeren.

 

Procedure

De bestuurderspas is 5 jaar geldig.

Bedrag

De bestuurderspas kost 21,23 €.

Contactinformatie