Taxichauffeur: toelating uitoefenen beroep

De taxibestuurders, zowel vergunninghouders die zelf rijden als hun personeelsleden, moeten in het bezit zijn van een toelating taxibestuurder.

Vanaf 01 juli 2020 moeten alle taxi- en VVB-chauffeurs in het bezit zijn van een bestuurderspas. Deze kan vanaf 01 januari 2020 aangevraagd worden via Centaurus 2020.

Het afhalen van de bestuurderspas is op afspraak. Maak uw afspraak hier.

 

Voorwaarden

Om een bestuurderspas te kunnen verkrijgen, moet je:

  • minstens 21 jaar zijn;
  • minstens 2 jaar over een rijbewijs categorie B beschikken, inclusief geldige medische keuring
  • een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 3 maanden (model 596.1). Dit kan online aangevraagd worden.
  • en voldoen aan alle wettelijke en reglementaire voorwaarden om in België deze beroepsactiviteit uit te oefenen.
  • een bewijs van minimale kennis Nederlands op niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen. Wie over een bewijs van niveau A2 beschikt, krijgt 2 jaar de tijd om niveau B1 te halen.
  • Als u ritten uitvoert met voertuigen aangepast aan het vervoer van personen in een rolstoel, een bewijs dat u beschikt over de vereiste kennis om deze personen te vervoeren.

Sinds 01 juli 2020 is het nog steeds mogelijk om een examen af te leggen als kandidaat taxi-chauffeur, maar niet langer verplicht (het is vanaf dan voldoende om over een bestuurderspas te beschikken).

Procedure

De bestuurderspas is 5 jaar geldig.

Wil je een medewerker spreken, maak dan eerst telefonisch een afspraak. 

Bedrag

De bestuurderspas kost 20,08 €.

Contactinformatie