De gemeenteraad van de stad Brugge besliste op 25 juni 2002 om geen nieuwe vakantiewoningen meer te vergunnen in de binnenstad.

Om over te gaan tot deze beslissing werden voorafgaand adviezen ingewonnen van de Stedenbouwkundige Begeleidingscommissie, dienst Toerisme, Raad voor Buurtwerken, Overleg Horeca, Advies Financiën en de Adviesraad Toerisme.

Sinds die datum zijn geen nieuwe vakantiewoningen meer vergund geweest.

Enkele jaren later is het principe van de vakantiewoningenstop opgenomen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (BD 3 augustus 2006).

Verder is de vakantiewoningenstop vermeld in het managementplan voor het Unesco-werelderfgoed Brugge (bijgetreden door het CBS op 25 mei 2012 en 6 juli 2012).

Tot slot werd de vakantiewoningenstop onder punt 283 van het beleidsprogramma 2019-2024 hernomen.

Intussen is er ook een regeling voor de vakantiewoningen in de randgemeenten van de stad van toepassing sinds 01.01.2020.

Beide beslissingen kun je hiernaast terugvinden.

 

Let wel: het aanbieden van toeristische logies in een woning waar de aanvrager gedomicilieerd is, blijft wel mogelijk maar hiervoor is een omgevingsvergunning noodzakelijk.

Contactinformatie