Verhuren aan kwetsbare huurders

5 redenen om je woning te verhuren aan mensen met een bescheiden inkomen

Overweeg je om vastgoed te kopen voor verhuur? Heb je een woning geërfd en ben je aan het nadenken wat je ermee wil doen? Weet dat er redenen genoeg zijn om te verhuren aan kwetsbare huurders.

1. Je helpt Bruggelingen die het moeilijk hebben

Ook in onze stad zijn er mensen die uit de boot dreigen te vallen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die moeten leven van een leefloon of andere uitkering. Enkele cijfers:

 • Wachtlijst sociale huisvesting: 3494 gezinnen (of 6,3% van de private huishoudens) wachten in Brugge op een sociale huurwoning en wonen momenteel dus te duur.
 • Kansarmoede bij kinderen: de kansarmoede-index van Kind en Gezin geeft het aandeel kinderen (van 0 tot 3 jaar) aan dat opgroeit in een gezin met beperkte middelen ten opzichte van het totaal aantal kinderen in die leeftijdsgroep. In Brugge is dat cijfer gestegen van 5,6% in 2010 naar 15,2% in 2021. Ook in Brugge groeien dus steeds meer kinderen op in kansarmoede.

Als jij je woning sociaal of betaalbaar verhuurt, dan maak je meteen het verschil voor andere Bruggelingen!

 

2. Je kan de verhuur uit handen geven

Als je wil verhuren aan kwetsbare huurders, kan je daarvoor terecht bij SVK Brugge, Sovekans of Huizen van Vrede. Zij zorgen dat je minder zorgen hebt als eigenaar:

 • De huur wordt altijd betaald. Ook als de woning leeg staat of als de huurder niet betaalt.
 • Je woning blijft in goede staat.
 • De administratie wordt voor je geregeld (plaatsbeschrijving enz.).

Verhuren aan een sociaal verhuurkantoor betekent ook dat je in aanmerking kan komen voor extra premies.

 

3. Je krijgt hulp om je woning betaalbaar te renoveren als je verhuurt aan kwetsbare huurders

Als je in Brugge een woning verhuurt, moet je een conformiteitsattest kunnen voorleggen. Voldoet je woning niet en overweeg je om sociaal te verhuren via een sociaal verhuurkantoor of Huizen van Vrede? Dan kan je een beroep doen op Het Pandschap zodat jij als eigenaar maximaal ontzorgd wordt:

 • Zij zorgen voor een betaalbare renovatie.
 • Ze staan in voor de coördinatie van de werken.

 

4. Je opknappremie is een pak hoger

In Brugge helpen we je om je woning (energetisch) te renoveren. Als je werken doet, kan je tot 25% terugbetaald krijgen. Meer nog: als je sociaal verhuurt, dan loopt die opknappremie tot 45% op. Dankzij de derdebetalersregeling moet je bovendien het bedrag van de opknappremie niet voorschieten. 

 

5. Je krijgt extra garanties rond de betaling van de huur(waarborg)

Als verhuurder wil je natuurlijk dat je correct betaald wordt, ook als je aan kwetsbare Bruggelingen verhuurt. Op dat vlak bestaan er verschillende mogelijkheden:

 • Huur automatisch van het leefloon afgehouden: als je huurder een leefloon krijgt, dan kan die automatische afhouding rechtstreeks geregeld worden als je huurder daarmee akkoord gaat. Goed om te weten: kwetsbare huurders kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse huursubsidie of huurpremie of aanvullende financiële hulp (AFH) van het OCMW. Daardoor is het voor hen makkelijker om de huur te betalen.
 • Hulp bij huurachterstal: bij huurachterstal van 2 maanden of meer kan het OCMW de helft van de huurachterstal (max. € 1316,00) vergoeden en zorgen voor een afbetalingsplan voor de rest van de huurachterstal. In dat geval moet de huurder ook in woonbegeleiding en wordt er budgetbeheer opgestart.
 • Collectieve schuldregeling of bewindvoerder: als je huurder onder collectieve schuldenregeling of onder bewind staan, dan wordt zijn of haar geld beheerd door het OCMW of een advocaat. Dit biedt meer garanties op een correcte betaling van de huur.
 • Ondersteuning door het Woonloket: als je huurder toch niet correct betaalt of de woning niet als een goed huisvader onderhoudt, kan je altijd terecht bij het Woonloket op T 050 47 55 17 of woonloket@sasbrugge.be. Een maatschappelijk werker zal contact zoeken met de huurder en proberen om samen een traject met de huurder te starten om eventuele problemen aan te pakken. In deze begeleiding wordt ook actief aan 'rechtenverkenning' gedaan en doorverwezen naar bestaande financiële rechten en hulp.

Goed om te weten: ook als je huurder niet voldoende financiële middelen heeft voor de huurwaarborg bestaan er oplossingen. Zo is er de schriftelijke huurwaarborg. Daarmee stelt het OCMW zich schriftelijk garant tot de huurder de huurwaarborg bijeen gespaard heeft. Daarnaast is er het Vlaams Woningfonds dat huurwaarborgleningen verstrekt. Ook met de schriftelijke huurwaarborg en de huurwaarborglening kan je als verhuurder zeker zijn dat de huurwaarborg in orde is. Meer weten over die alternatieven voor de klassieke huurwaarborg? Contacteer het Woonloket via T 050 47 55 17 of woonloket@sasbrugge.be.

Contactinformatie