Verkeersborden Modder op de weg aankopen

Tijdens de oogstmaanden en steeds vaker het ganse jaar door, ligt er veel modder op de weg. De wegen zijn hierdoor soms spiegelglad en zo ontstaan er ook steeds meer verkeersongevallen. Daarom is het belangrijk dat landbouwers, loonwerkers en andere weggebruikers hierin hun voorzorgen nemen.

Verkeersborden Modder op de Weg

Als er slipgevaar door de modder is, dan ben je verplicht om de andere weggebruikers hierop attent te maken, zodat zij hun rijstijl kunnen aanpassen. De Brugse land- en tuinbouwers kunnen hiertoe bij Stad Brugge verkeersborden met het opschrift 'Modder op de weg' aankopen.   

Tips voor de land- en tuinbouwers

De land- en tuinbouwers dienen bij oogst en in het geval van modder op de weg de volgende maatregelen te treffen:

 • Voorkom zoveel mogelijk ernstige vervuiling van de weg door de modder en de bevuiling van de machines, landbouwtrekkers en andere voertuigen te verwijderen voor je de weg oprijdt.
 • Waarschuw bij modder op de weg de andere weggebruikers door tijdig de verkeersborden “Modder op de weg” in de wegberm te plaatsen, rechts in de rijrichting op ongeveer 150 meter voor het vervuilde wegdek.
 • Gaat het om een drukke weg of ligt de rijbaan er echt smerig bij, verwittig dan de politie. De politie kan het gevaar signaleren en het verkeer eventueel omleiden.
 • Maak bevuilde weggedeelten zo snel mogelijk weer schoon. Op drukke wegen kan de wegbeheerder uit veiligheidsoverwegingen ervoor kiezen de weg zelf schoon te (laten) maken en de kosten hiervoor (gedeeltelijk of volledig) aan jou door te laten rekenen. Dit gebeurt in onderling overleg.
 • Tijdens het reinigen (schoonspuiten) van de weg doe je het best een veiligheidsvest met retroreflecterende delen aan.

Het melden van Modder op de weg 

  • 1700 en meldpuntwegen.be: als er zich geen incidenten voorgedaan hebben, en als er geen verkeersbord “Modder op de weg” opgesteld staat.
  • 101 en 112 (of de app 112): als er zich incidenten voorgedaan hebben, zoals een val of een verkeersongeval.

Procedure

 1. Koop een set van twee borden aan in Het Huis van de Bruggeling.
  Je kunt aan het onthaal langskomen met of zonder afspraak.
 2. Betaal 30 euro (incl. BTW) aan het onthaal.
  Je kunt met bancontact of cash betalen.
 3. Na betaling krijg je de borden en een betaalticket mee.

Bedrag

 • 30 euro (incl. BTW) per set van 2 borden.

Contactinformatie