Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug.

De stemmen zijn geteld. Op basis van een berekening worden per lijst de kandidaten aangeduid die in de gemeenteraad zullen zetelen. Deze personen zijn de ‘gekozenen’. In Brugge gaat het om 47 gemeenteraadsleden. Hiervan krijgen 8 personen een schepen-mandaat en wordt één persoon burgemeester en samen vormen zij het college van burgemeester en schepenen.

De nieuwe gemeenteraad komt na de verkiezingen voor het eerst samen tussen 2 en 8 januari.

Voor de concrete verkiezingsresultaten voor Brugge: www.vlaanderenkiest.be en klik op ‘naar de resultaten’.