Werkingssubsidie jeugdhuizen

Erkende jeugdhuizen kunnen rekenen op een jaarlijkse subsidie om hun werking te financieren.

Hoe vraag je het aan?

 1. Jouw jeugdhuis is erkend door Stad Brugge.

 2. Dien voor 31 maart de financiële documenten in (zie 'Wat heb je nodig?').

 3. Dien voor 30 september de werkingsdocumenten in (zie 'Wat heb je nodig?')

 4. Alle dossiers worden voorgelegd en de subsidie wordt berekend.

 5. Bij goedkeuring ontvang je voor het einde van het jaar de subsidie.

Wat heb je nodig?

 • Indienen voor 31 maart

  De door de Algemene Vergadering goedgekeurde rekening van het voorbije jaar en begroting slaande op het huidige kalenderjaar.
  De totale loonkost, via sociaal secretariaat, van de beroepskracht van het voorbije jaar en een prognose voor het volgende kalenderjaar. 

 • Indienen voor 30 september

  Het werkingsverslag en de daaruit voortvloeiende nieuwe doelstellingen en acties.
  De verantwoordingsnota beroepskracht.
  Het maatschappelijk adres van de vzw en het werkingsadres van het jeugdhuis.
  De verzekeringspolissen voor het komende werkjaar.
  De openingsuren voor het komende werkjaar.
  De statuten.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Het bedrag dat een vereniging krijgt, hangt grotendeels af van het aantal leden en het aantal activiteiten.

Wat zijn de voorwaarden?

Een jeugdwerkinitiatief dat een werking uitbouwt, binnen een permanente ruimte, waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, vrijetijdsactiviteiten kunnen uitbouwen en waar ruime aandacht besteed wordt aan permanente vorming, zowel van gebruikers als van de medewerkers en de verantwoordelijken.

De eigenheid kenmerkt zich door een eigen methodiek, waarin openheid, onthaal, vrijblijvende consumptie, vrijblijvende deelname aan activiteiten en het aanzetten tot medeverantwoordelijkheid van de jongeren tot de belangrijkste kenmerken behoren.

Regelgeving

Stedelijk reglement betreffende de subsidiëring van de jeugdhuizen.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten