Werkingssubsidie jeugdwerk

Erkende jeugdverenigingen (jeugdbewegingen, gewesten, (politieke) jongerenbewegingen, gespecialiseerde jeugdgroeperingen, jeugdraden, jeugddiensten/jongerenadviescentra en experimenteel jeugdwerk) kunnen rekenen op een jaarlijkse subsidie van Stad Brugge om hun werking te financieren.
 

Hoe vraag je het aan?

 1. Je vereniging is erkend als Brugse jeugdbeweging

 2. Dien voor 30 september het online formulier in.

  Bereid je dossier voor en zorg voor alle nodige documenten (zie 'Wat heb je nodig')

 3. Bezorg een ingevuld en ondertekende aanvraag om toelage.

 4. Het dossier wordt verwerkt.

  Via mail ontvang je de beslissing over jouw dossier.

 5. Voor het einde van het jaar wordt de subsidie gestort op het opgegeven rekeningnummer.

Wat heb je nodig?

 • Het werkingsverslag van het voorbije werkjaar: activiteitenlijst, ledenlijst, leidinglijst

 • Een financieel verslag: begroting

 • Identificatieformulier: alle administratieve gegevens over het atelier

 • Kopie verzekeringspolis + betalingsbewijs

 • De kopies van de diploma's, attesten of gelijkstellingen van de begeleiders (indien niet gekend bij de jeugddienst)

 • De jaarplanning: overzicht van alle geplande activiteiten 

 • Een aanvraag om toelage

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Het bedrag dat een vereniging krijgt hangt grotendeels af van het aantal leden en het aantal activiteiten.

Waar kan je terecht?

Wat zijn de voorwaarden?

Je organiseert een jaarwerking op Brugs grondgebied gericht op de Brugse jeugd.

Regelgeving

Reglement werkingssubsidies

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten