Projectsubsidie culturele activiteit

Organiseer je een cultureel evenement in Brugge, dan kun je een projectsubsidie aanvragen.

Hoe vraag je het aan?

 1. Vul het aanvraagformulier in.

 2. Mail de aanvraag minstens twee maanden voor aanvang van de activiteit naar cultuurcoach@brugge.be.

 3. De aanvraag wordt verwerkt.

  Voldoet het project aan de voorwaarden van het reglement? Dan vraagt de Stad binnen de maand na ontvangst van de subsidieaanvraag advies aan de Stedelijke Culturele Raad.

 4. Binnen de twee maanden ontvang je een mail of brief met de genomen beslissing.

Wat heb je nodig?

 • Een uitgebreide en precieze omschrijving van het project

 • De locatie(s) en de datum of periode van het project

 • Een kostenraming met opgave van uitgaven en inkomsten

 • Actuele contactgegevens van de aanvrager

 • Een rekeningnummer

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie bedraagt maximaal € 2.500.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Culturele verenigingen en natuurlijke personen kunnen een projectsubsidie aanvragen.
 • Het cultureel project is projectmatig, in tijd gelimiteerd en stimuleert de culturele en gemeenschapsvormende vrijetijdsbesteding in Brugge.
 • De activiteit vindt plaats op het grondgebied van Brugge en wordt georganiseerd door volwassenen.
 • De activiteit is toegankelijk voor een algemeen en een overwegend volwassen publiek.
 • De activiteit behoort niet tot de reguliere werking van de initiatiefnemer, tenzij die niet in aanmerking kan komen voor reguliere subsidiëring volgens het reglement subsidiëring Brugse culturele verenigingen.
 • Het logo van de Stad moet vermeld worden op communicatie over de gesubsidieerde activiteit.

Uitzonderingen

Je kunt geen projectsubsidie krijgen als het project:

 • al een subsidie krijgt van een andere Brugse stadsdienst;
 • tot de reguliere werking behoort van erkende Brugse culturele verenigingen die een werkingssubsidie ontvangen. Indien een erkende Brugse culturele vereniging een projectsubsidie ontvangt, mag dit project niet opgenomen worden in de aanvraag voor de werkingssubsidie;
 • louter commerciële doeleinden heeft;
 • georganiseerd wordt door een overheidsbestuur;
 • geheel of gedeeltelijk georganiseerd wordt in het kader van het onderwijs.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten