Veiligheidscoördinator

Tijdens het ontwerp-, opbouw- en afbraaktraject van een evenementensite (tenten, podia ...) zal al snel een veiligheidscoördinator noodzakelijk en verplicht zijn.

Veiligheidscoördinatie is immers verplicht op alle bouwwerken waar ten minste twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren. De wetgeving rond veiligheidscoördinatie heeft als doel het aantal arbeidsongevallen op bouwwerven te verminderen en het welzijn van de werknemers te verbeteren.

Taken

De veiligheidscoördinator houdt toezicht op het veilig verloop van de opbouw en afbraak, maakt de nodige documenten op, overlegt met de betrokken partijen ... kortom hij coördineert de activiteiten van de verschillende aannemers en leveranciers met het oog op preventie van risico’s die voortvloeien uit verschillende gelijktijdige of opeenvolgende activiteiten op de bouwplaats. Ook tijdens de ontwerpfase zijn de inzichten van een veiligheidscoördinator nuttig.

De coördinator houdt bovendien rekening met de bepalingen omtrent veiligheid, gezondheid en welzijn op de 'arbeidsplaats'.

Gespecialiseerde veiligheidscoördinatoren voor evenementen houden zich ook bezig met de veiligheidsaspecten en risico's die zich kunnen voordoen tijdens het evenement zelf. Zij zijn dan ook goed geplaatst om vorm te geven aan het intern veiligheidsplan ruimer dan de focus op de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen alleen.

Wetgeving

De verplichting, de inzet en taken van een veiligheidscoördinator werden vastgelegd in de KB's omtrent de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen van 25 januari 2001 en 19 januari 2005.

HOOFDSTUK V. van de welzijnswet

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media