Verkeersveiligheid op je event

Als je fuif of evenement het verkeer en geparkeerde auto's kunnen hinderen, moet je dit aangeven. 

1. Signalisatie

Als je fuif of evenement het verkeer en geparkeerde auto's kunnen hinderen, moet je dit duidelijk vermelden op je meldingsformulier.  De politie brengt dan tijdig de nodige signalisatieborden en schragen aan.  Eventueel wordt voorzien in extra toezicht.

Als organisator moet je op het einde van je fuif of evenement alle borden en schragen verwijderen van de rijweg.  Het normale verkeer moet weer vrije doorgang krijgen.

Je plaatst de signalisatie elementen (tegen een gevel) op de stoep.  Ze mogen de voetgangers niet hinderen.

2. Personen die het verkeer mogen stilleggen

Deze groep bestaat uit:

 • jeugdverkeersbrigades, leiders of gemachtigd opzichters bij het oversteken van een groep kinderen, scholieren, personen met een handicap of bejaarden
 • gemachtigde militairen
 • gemachtigde signaalgevers
 • wegkapiteins
 • groepsleiders
 • werfopzichters in kader van werken op de openbare weg
 • begeleiders of verkeerscoördinatoren bij uitzonderlijk vervoer

Allen mogen aanwijzingen geven om het verkeer stil te leggen op verkeerslichtvrije kruispunten.  Op kruispunten met verkeerslichten hebben ze geen bevoegdheid.  Ze mogen ook geen proces-verbaal opstellen, wel aangifte doen of klacht neerleggen bij de politie.

Om het verkeer stil te leggen, moeten alle bovenstaande gebruik maken van een schijf waarop het verkeersbord C3 afgebeeld is en waarvan de karakteristieken bepaald worden door de Minister van Verkeerswezen.

Opvolgen aanwijzingen door personen die het verkeer mogen stilleggen

Volgens artikel 41.3.1. van de wegcode moeten de weggebruikers de aanwijzingen opvolgen die gegeven worden

 1. ter vergemakkelijking van de beweging der legerkolonnes, door daartoe gemachtigde militairen
 2. om de veiligheid te verzekeren
  1. van culturele, sportieve en toeristische evenementen, van wielerwedstrijden en van niet-gemotoriseerde sportwedstrijden of -competities, door daartoe gemachtigde signaalgevers
  2. van de groepen fietsers en groepen motorfietsers, door wegkapiteins
  3. van de groepen voetgangers en groepen ruiters, door groepsleiders
  4. van het personeel van de werken op de openbare weg door de werfopzichters
  5. van uitzonderlijke voertuigen, door de begeleiders en de verkeerscoördinators

Specifieke voorwaarden, bevoegdheden en uitrusting

De gemachtigde signaalgever

voorwaarden
 • tenminste 18 jaar oud
 • opleiding niet verplicht, wel aangewezen
 • gemachtigd door Burgemeester (tijdelijke machtiging)
bevoegdheid
 • begeleiden van wielerwedstrijden of sportieve evenementen
uitrusting
 • rond de linkerarm een band met, horizontaal, de nationale kleuren en in zwarte letters op de gele strook het woord 'signaalgever'
 • schijf met verkeersbord C3, voorzien van reflecterende producten
 • fluo hesje

De gemachtigde opzichter

voorwaarden
 • tenminste 18 jaar oud
 • opleiding, theorie en praktijk, verplicht 
bevoegdheid
 • ten dienste van specifieke doelgroepen (kinderen, scholieren, personen met een handicap en bejaarden)
uitrusting
 • rond de linkerarm een band met, horizontaal, de nationale kleuren en in zwarte letters op de gele strook het woord 'Stad Brugge'
 • schijf met verkeersbord C3, voorzien van reflecterende producten
 • fluo hesje

De wegkapitein voor fietsers in groep

voorwaarden
 • tenminste 21 jaar oud
 • opleiding is niet verplicht, wel aangewezen
bevoegdheid
 • begeleiden van groep fietsers
uitrusting
 • rond de linkerarm een band met, horizontaal, de nationale kleuren en in zwarte letters op de gele strook het woord 'wegkapitein'
 • schijf met verkeersbord C3, voorzien van reflecterende producten
 • een fluohesje
extra info
 • groepen van meer dan 50 deelnemers moeten vergezeld worden door tenminste twee wegkapiteins
 • groepen van 15 tot 50 deelnemers mogen vergezeld worden door tenminste twee wegkapiteins
 • fietsers die in een groep van tenminste 51 tot ten hoogste 150 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar rijden op de openbare weg op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven.  Zij moeten voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto
 • op kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag tenminste één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen op wijze bepaald in artikel 41.3.2. (bord C3), terwijl de groep met inbegrip van de twee begeleidende voertuigen oversteekt
 • op het dak van de begeleidende auto's moet een blauw bord aangebracht zijn met de afbeelding van het verkeersbord A51 met daaronder het symbool in het wit van een fiets.  Op het voertuig dat de groep voorafgaat moet het bord aangebracht zodanig aangebracht zijn dat het voor de tegenliggers goed zichtbaar is en op het achteropkomend voertuig, dat het goed zichtbaar is voor het achteropkomend verkeer

De wegkapitein voor motorrijders in groep

voorwaarden
 • tenminste 25 jaar oud
 • opleiding is niet verplicht, wel aangewezen
bevoegdheid
 • begeleiden van groep motorrijders
uitrusting
 • rond de linkerarm een band met, horizontaal, de nationale kleuren en in zwarte letters op de gele strook het woord 'wegkapitein'
 • schijf met verkeersbord C3, voorzien van reflecterende producten
 • dragen van een retro-reflecterende veiligheidsvest waarop in zwarte letters op de rug het woord 'wegkapitein' voorkomt
extra
 • de motorrijders die in een groep van meer dan 50 deelnemers rijden, moeten vergezeld worden door tenminste twee wegkapiteins
 • groepen van 15 tot 50 deelnemers mogen vergezeld zijn door tenminste twee wegkapiteins
 • op kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag tenminste één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen op de wijze bepaald in artikel 41.3.2. (bord C3) terwijl de groep oversteekt

 De groepsleider

voorwaarden
 • geen minimumleeftijd vereist
 • geen opleiding vereist
 • geen machtiging, enkel leiden van de groep
bevoegdheid
 • begeleiden van een groep ruiters of wandelaars
uitrusting
 • schijf met verkeersbord C3, voorzien van reflecterende producten
 • een fluohesje

3. Parking

Is je fuif of evenement van enige omvang, ga dan steeds na of er in de buurt voldoende reguliere parking voor auto’s aanwezig is. De omgeving zal hierbij uiteraard een rol spelen (binnenstad, landelijke locatie, vlakbij (ondergrondse) parking, enz.).
Kom je tot de conclusie dat er onvoldoende reguliere en verkeersconforme parking aanwezig is, voorzie dan zelf in extra parkeergelegenheid (bv. weide, parking warenhuis, locatie in haven of industriegebied, enz.).

4. Vervoer

Inzetten op vervoer is belangrijk.  Het voorkomt niet alleen verkeers- en parkeerproblemen, het draagt ook bij aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid van je evenement.

Fietsen

Voorzie ook plaats voor fietsparking/movilo’s en vraag ze aan via de uitleendienst . Communiceer hierover naar je publiek, het moedigt fietsen aan.  Voorkom dat fietsen worden gestald voor nooduitgangen of de aanrijroutes voor hulpdiensten blokkeren.

Openbaar vervoer en taxi's

Eveneens belangrijk voor het comfort en veiligheid van je bezoekers/deelnemers is de aanwezigheid van openbaar vervoer.  Is er een trein en/of bushalte in de buurt, dan kunnen bezoekers gebruik maken van het openbaar vervoer om tot op jouw fuif of evenement te geraken. Ga ook na of terugkeer voldoende mogelijk is en voorzie in eventuele alternatieven (bv. shuttlediensten, afspraken met taxi’s, enz.).

Communiceer uren, telefoonnummers, dienstregelingen, enz. aan de uitgang(en). 

Daarnaast ga je ook best na of jouw fuif of evenement hinder kan veroorzaken voor het openbaar vervoer. Ook dat is belangrijk om mee te geven in je meldingsformulier zodat de nodige afspraken met de Lijn gemaakt kunnen worden.

Carpoolen

Moedig carpoolen van deelnemers aan en/of stimuleer het aanduiden van een BOB.  Bekijk daarnaast ook of het inleggen van bussen van en naar je evenement een optie is en bekijk de mogelijkheid van shuttlediensten voor vervoer in de nabije omgeving van het evenement. Tot slot kan de website van busje delen een extra service bieden op vlak van mobiliteit.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media