Loopparcours Vesten

De Brugse vesten zijn uitermate geschikt als loopparcours.

Op het parcours zijn door de Stad afstandsaanduidingen aangebracht iedere vijfhonderd meter. De aanduidingen laten toe om het traject zowel in wijzerzin als tegenwijzerzin te lopen en uiteraard het aantal voltooide kilometers bij te houden.

Het nulpunt ligt in het Graaf Visartpark. Op vier plaatsen (Graaf Visartpark, Station, Kruispoort en Komvest) zijn grotere infoborden aangebracht.

Op drie plaatsen langs de vesten vind je ook drinkfonteintjes: Sasplein, Minnewaterbrug en Graaf Visartpark.
Ook het Astridpark heeft een drinkfonteintje.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media