Vergunning terras en uitstallingen

Vraag bij Stad Brugge een vergunning aan voor het plaatsen van een los terras en/of uitstalling.

Los terras

Met een vergunning kun je losse stoelen en tafels plaatsen op openbaar domein als uitbreiding van een horecazaak. Je kan kiezen voor

 • het plaatsen van een terras vanaf de eerste zaterdag van de paasvakantie tot en met de laatste zondag van de kerstvakantie. We noemen dit 'periode 1'.
 • het plaatsen van een terras vanaf de eerste maandag na de kerstvakantie tot en met de laatste vrijdag voor de paasvakantie. We noemen dit 'periode 2'.


Uitstallingen

Handelszaken kunnen een vergunning aanvragen voor het plaatsen van uitstallingen. Bijvoorbeeld groenten en fruit aan kruidenierszaken, bloemen en planten aan bloemenwinkels, postkaartmolens aan souvenir- en krantenwinkels  (max. 2 stuks).

Bekijk de voorwaarden.

Hoe vraag je het aan?

 1. Dien je aanvraag minimum 3 maanden vooraf online in.

  Wil je eerst informatie inwinnen? Stel je vragen via mail aan vrijetijd.vergunningen@brugge.be

 2. De Stad beoordeelt elke vraag afzonderlijk en wint advies in bij externe diensten.

  Er wordt daarbij rekening gehouden met de beschikbare openbare ruimte, het vermijden van hinder voor alle weggebruikers en respect voor de erkenning van Brugge als UNESCO Werelderfgoed.

 3. Via mail of brief ontvang je een beslissing over je vergunningsaanvraag.

Verwittig als je stopt met je zaak of uitbating

Stuur een mail naar vrijetijd.vergunningen@brugge.be als je jouw terrasuitbating/ uitbating zaak stopt. Enkel dan stopt de terrastaks.

Wat heb je nodig?

 • Foto's van de gevraagde plaats

 • Een (hand-)getekend plan

Hoeveel kost het?

De bedragen zijn vastgelegd in het belastingreglement op het gebruik van de openbare weg.

Waar kan je terecht?

Wat zijn de voorwaarden?

Terras

 • Je pand heeft een horecabestemming.
 • Opbouw bij periode 1: Vaste terrasconstructies, binnen beschermd stadszicht, mogen opnieuw opgebouwd worden op donderdag en vrijdag voor de paasvakantie.
 • Afbraak einde periode 1: Vaste terrasconstructies, binnen beschermd stadszicht, (zoals Markt, Burg, Rozenhoedkaai, Huidenvettersplein, Vismarkt en Jan van Eyckplein en Wijngaardplein) moeten afgebroken worden op de eerste maandag na de kerstvakantie.
 • Vaste terrasconstructies, buiten beschermd stadszicht, moeten niet afgebroken worden en mogen het hele jaar door geplaatst en uitgebaat worden.
 • Alle pleinterrassen moeten verwijderd worden na periode 2.
 • Er mogen enkel losse tafels en stoelen geplaatst worden met een terrasdiepte van maximaal 4m, dit waar mogelijk en conform de vergunning, bestaande uit twee rijen met vier stoelen per tafel, tegen de gevel van de zaak en niet breder dan de gevel.

Uitstallingen

 • Beschikbare openbare ruimte, met voldoende doorgang voor het voetgangersverkeer.
 • Enkel volgende uitstallingen zijn toegelaten, mits vergunning:
  • groenten en fruit aan kruidenierszaken
  • bloemen en planten aan bloemenwinkels
  • postkaartmolens aan souvenir- en krantenwinkels  (max. 2 stuks)
 • Volgende uitstallingen kunnen kosteloos geplaatst worden, mits vergunning:
  • sierboompjes aan winkels en horecazaken (max. 0,5m diep – links en rechts van de ingang)
  • menubord aan horecazaak  (evenwijdig met de gevel, leunend tegen terrasomheining of gevel)
 • Deze uitstellingen zijn nooit toegelaten:
  • afzonderlijke borden/panelen met reclame van producten, zoals mosselen, wafels ...
  • openstaande sandwichborden
  • schildersezels
  • ballonnen
  • dispensers
  • tuinfakkels en kaarsen
  • tapijten
  • biertonnen
  • beelden
  • ...

Uitzonderingen

Voor opstelling van bevloering als vaste terrasconstructie, windschermen of zonnetenten vastgemaakt aan de gevel, heb je een omgevingsvergunning nodig.

Regelgeving

 • Reglement betreffende horecaterrassen op het openbaar domein
 • Aanvullende verordende maatregelen Markt
 • Aanvullende verordenende maatregelen ’t Zand en Vrijdagmarkt
 • Aanvullende verordenende maatregelen Vismarkt, Huidenvettersplein en Rozenhoedkaai met omgeving
 • Aanklampen
 • Politieverordening betreffende het gebruik van de openbare weg
 • Belastingreglement op het gebruik van de openbare weg
 • Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer
 • Gemeentelijke verordening op reclames, opschriften, uithangborden en andere publiciteitsmiddelen
 • Politieverordening betreffende de bestrijding van geluidshinder en de muziekactiviteiten niet ingedeeld volgens VLAREM
 • Algemeen reglement inzake afval en openbare netheid

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten