Werk op maat

 

Werk op maat

Werk op maat

Een goede job opent veel deuren. Als je een duurzame job hebt, heb je de beste troef in handen om een comfortabel leven te leiden. Samen willen we de toegang tot duurzaam en zinvol werk voor iedereen mogelijk maken. Dit kan alleen op een toegankelijke en gastvrije arbeidsmarkt. Zo kunnen mensen de nodige kennis en ervaring opdoen om hun talenten te ontplooien.

In Brugge bieden steeds meer werkgevers kansen aan personen met een arbeidsbeperking. Pattyn, Optelec, Verhaeghe en Greenhouse hebben heel wat positieve ervaringen en kiezen resoluut voor inclusie op de werkvloer. Mits enkele aanpassingen slagen zij er elke dag in om de talenten van Danny, Erik, Maxim en Annabel volledig te benutten en hen te laten schitteren. Laat je inspireren door hun getuigenissen.

Projecten

  • Circular Hub Brugge: deze sociaal-circulaire hub is het netwerkplatform en experimenteerlabo voor sociaal-circulaire samenwerking in de Brugse regio.
  • ‘k zien van tel: lokaal partnerschap dat inzet op de activering van jongeren.
  • Uitwerken van een sensibiliseringscampagne rond tewerkstelling van personen met een handicap.
  • Samenwerkingsovereenkomst tussen Werkkracht10 – VDAB West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen: meer en beter samenwerken om alle talenten kansen te geven op de arbeidsmarkt.
  • Onderzoek naar praktische en financiële ondersteuning bij het behalen van een rijbewijs B.
  • Huurfietsen aan voordeeltarief voor werkzoekenden (via OCMW, VDAB en intermediaire dienstverleners).
  • Stad Brugge is beherende gemeente van Werkkracht10, samenwerkingsverband tussen 10 lokale besturen uit regio Brugge voor het bevorderen van een inclusieve arbeidsmarkt.

Partners

Uitdagingen

Het aantal mensen op zoek naar werk in Brugge is historisch laag. Binnen deze groep van werkzoekenden zonder werk hebben heel wat mensen moeilijkheden om stappen richting werk te zetten of om duurzaam betaald werk te vinden en te behouden. Daarnaast matchen de profielen en competenties niet met de vraag van de ondernemingen en krijgen heel wat Brugse ondernemers hun vacatures nauwelijks of niet ingevuld. Er is dus een grote spanning tussen het aantal werkzoekenden zonder werk (en hun mogelijkheden) en het aantal openstaande vacatures. Om alle talenten mee aan boord te krijgen is maatwerk essentieel.

Aanpak

Er moeten meer mensen aan de slag, ook zij die vandaag (nog) niet (kunnen) werken of niet op zoek zijn naar werk. Trajecten op maat zijn essentieel zodat mensen geleidelijk aan de slag kunnen. Deze trajecten bestaan uit opleiding, stage, tijdelijke werkervaring, deeltijds werk om uiteindelijk volgens eigen vermogen te kunnen werken in de reguliere economie, of onder begeleiding in de sociale economie.

Binnen de werf werk op maat zetten we daarom in op een versterkte samenwerking met VDAB en andere partners. We bouwen partnerschappen uit rond het activeren van niet-beroepsactieven en werkzoekenden met een complexe problematiek. We werken (proef)projecten uit om te informeren en mobiliseren. We trachten drempels weg te nemen. We blijven de sociale-economieondernemingen ondersteunen.

Contactinformatie