Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap

De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap is een volwaardige adviesraad waar ervaringsdeskundigen en personen met een beperking in vertegenwoordigd zijn. Het is een contactorgaan met adviserende bevoegdheid tegenover het stadsbestuur en het OCMW.

Doel

De raad heeft als doel het informeren en sensibiliseren van de Brugse bevolking. Zij zorgen ervoor dat het leven voor personen met een handicap toegankelijker wordt. Hierdoor kunnen ze ook gewoon participeren in de maatschappij. Dit in analogie met het VN-verdrag (Verenigde Naties) dat België en Vlaanderen ondertekend hebben.

Secretariaat

De cel Lokaal Sociaal Beleid neem het secretariaat van de Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap waar.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media