Erkenning -en Werkingssubsidie culturele verenigingen

 

Na erkenning door het College van Burgemeester en Schepenen, kunnen Brugse culturele verenigingen gesubsidieerd worden. Erkenning en subsidiëring kunnen gelijktijdig aangevraagd worden.

Er zijn 5 types verenigingen die in aanmerking kunnen komen voor subsidiëring: 

 • sociaal-culturele verenigingen
 • hafabra (harmonieën, fanfares en brassbands)
 • amateurtoneelverenigingen
 • verenigingen met een contract
 • feestcomités


Dien een online aanvraag in of maak telefonisch een afspraak via 050 44 80 00.

Voorwaarden

Om erkend te worden moet de vereniging voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in het reglement in bijlage. Feestcomités moeten voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in het afzonderlijk reglement voor Feestcomités (eveneens in bijlage).

Logo

In het kader van de huisstijl van Stad Brugge, moeten Brugse verenigingen die op de één of andere manier door Stad Brugge gesubsidieerd worden (werkingssubsidie, projectsubsidie of subsidie voor jubileum), een nieuw logo van Stad Brugge gebruiken in de communicatie van de vereniging. Het nieuwe logo kan je downloaden in pdf of jpg.

Procedure

Stap 1: erkenning als Brugse culturele vereniging

 • Aanvraagformulier invullen (kan ook online via de knop 'online aanvragen').
 • Vereiste documenten bijvoegen (zie reglement of zoals aangegeven in het online formulier).
 • Vraag de subsidie online aan of verstuur die naar cultuurcoach@brugge.be of op papier opsturen naar College van Burgemeester en Schepenen - Burg 12 – 8000 Brugge.

Stap 2: subsidie aanvragen

 • Aanvraagformulier van toepassing invullen: sociaal-culturele vereniging, hafabra, amateurtoneelverenigingen, verenigingen met een meerjarig contract of feestcomités - of via online aanvraagformulier (via de knop ‘online aanvragen’ op deze pagina).
 • Vereiste documenten bijvoegen (zie reglement), staat ook vermeld op het online aanvraagformulier
 • Vraag de subsidie online aan of verstuur die naar cultuurcoach@brugge.be of op papier opsturen naar College van Burgemeester en Schepenen - Burg 12 – 8000 Brugge.

Bedrag

Het subsidiebedrag hangt af van het soort, de omvang en de uitstraling van de culturele vereniging.

Contactinformatie