Werkwijze online aanvragen parkeervergunningen

Bewoners
Werkenden
Online aanvraag

Lees voor je je online aanvraag indient welke documenten je moet toevoegen. Als deze niet correct zijn, zal je aanvraag geannuleerd worden.

Bewoners 

  • Kentekenbewijs

Voeg een scan van voor- en achterkant van het kentekenbewijs toe bij jouw aanvraag (andere documenten worden niet aanvaard). Indien het kentekenbewijs uit twee delen bestaat, moet deel 1 (het deel dat in de wagen bewaard dient te worden) toegevoegd worden.

De naam en het adres van inschrijving en de nummerplaat moeten duidelijk leesbaar zijn op de scan. De naam op het kentekenbewijs moet exact overeenkomen met de naam van de aanvrager.

  • Attest firmawagen (enkel nodig indien het gaat om een firmawagen)

Document volledig en correct laten invullen door de werkgever en toevoegen aan de aanvraag. De firmanaam op deze aanvraag moet overeenkomen met de naam op het toegevoegde kenteken-bewijs. Indien de firma van naam veranderde, moet je hiervan een bewijs toevoegen.
Hier kun je een blanco-attest downloaden.

  • Attest leasewagen (enkel nodig indien het gaat om een leasewagen)

Verklaring van de leasefirma dat de wagen waarvoor de parkeervergunning aangevraagd wordt, geleased wordt aan de aanvrager of aan de firma waarvoor de aanvrager werkt. In het tweede geval is ook een attest van firmawagen nodig.

  • Attest verzekeringsmaatschappij (enkel nodig indien het gaat om een wagen die ingeschreven is op een ander natuurlijk persoon)

Als de wagen niet op naam staat van de aanvrager van de vergunning, is het enkel mogelijk om een parkeervergunning aan te vragen door middel van een attest van de verzekering. Op dit attest dient duidelijk vermeld te worden dat de aanvrager permanent over de wagen beschikt (bv. hoofdbestuurder) of dat de aanvrager de enige bestuurder is. De terminologie kan verschillen naargelang verzekeringsmaatschappij

Werkenden

Het is enkel mogelijk om een digitale werkvergunning voor de blauwe zone deelgemeenten online aan te vragen (uitgezonderd zone AZ Sint-Lucas). Indien je het werktarief voor de binnenstad wenst aan te vragen, moet je langskomen in de Parkeerwinkel. 

  • Kentekenbewijs

Voeg een scan van voor- en achterkant van het kentekenbewijs toe bij jouw aanvraag (andere documenten worden niet aanvaard). Indien het kentekenbewijs uit twee delen bestaat, moet deel 1 (het deel dat in de wagen bewaard dient te worden) toegevoegd worden.

De naam en het adres van inschrijving en de nummerplaat moeten duidelijk leesbaar zijn op de scan. De naam op het kentekenbewijs moet exact overeenkomen met de naam van de aanvrager.

  • Attest firmawagen (enkel nodig indien het gaat om een firmawagen)

Document volledig en correct laten invullen door de werkgever en toevoegen aan de aanvraag. De firmanaam op deze aanvraag moet overeenkomen met de naam op het toegevoegde kenteken-bewijs. Indien de firma van naam veranderde, moet je hiervan een bewijs toevoegen.
Hier kun je een blanco-attest downloaden.

  • Attest leasewagen (enkel nodig indien het gaat om een leasewagen)

Verklaring van de leasefirma dat de wagen waarvoor de parkeervergunning aangevraagd wordt, geleased wordt aan de aanvrager of aan de firma waarvoor de aanvrager werkt. In het tweede geval is ook een attest van firmawagen nodig.

  • Attest verzekeringsmaatschappij (enkel nodig indien het gaat om een wagen die ingeschreven is op een ander natuurlijk persoon)

Als de wagen niet op naam staat van de aanvrager van de vergunning, is het enkel mogelijk om een parkeervergunning aan te vragen door middel van een attest van de verzekering. Op dit attest dient duidelijk vermeld te worden dat de aanvrager permanent over de wagen beschikt (bv. hoofdbestuurder) of dat de aanvrager de enige bestuurder is. De terminologie kan verschillen naargelang verzekeringsmaatschappij.

  • Attest bewijs tewerkstelling

Attest volledig en correct laten invullen door de werkgever en toevoegen aan de aanvraag. De zone dient aangeduid te worden op het attest. De naam waarop het voertuig is ingeschreven dient exact overeen te komen met naam op het kentekenbewijs. Het attest moet ondertekend zijn door de werkgever.
Hier kun je een blanco-attest downloaden.

Online aanvraag

Als je alle benodigde documenten hebt, kun je doorgaan naar het online aanvragen van je digitale parkeervergunning. Klik hier om naar het online loket te gaan.

Indien je problemen ondervindt met het online aanvragen van je parkeervergunning kun je een mail sturen naar parkeren@brugge.be. Gelieve steeds het specifiek probleem mee te delen, alsook de versie en browser die je gebruikt bij de aanvraag.

Indien je een vraag hebt over een aanvraag die je reeds gedaan hebt, kun je een mail sturen naar parkeren@brugge.be. Gelieve steeds je referentienummer, naam en nummerplaat te vermelden. 

Contactinformatie