Afvalwater lozen woning

De Vlaamse regering heeft voor alle steden en gemeenten de zoneringsplannen voor het lozen van afvalwater goedgekeurd. Deze plannen leggen vast welke woningen hun afvalwater zullen moeten lozen via een riool en welke woningen hun afvalwater moeten lozen via een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie of IBA.

Procedure

Om in te stappen in het collectief systeem neem je contact op met de klantendienst van FARYS op 078 35 35 99.

Als je de IBA zelf plaatst, dan kun je een vrijstelling op de heffing voor het lozen van afvalwater aanvragen bij de drinkwatermaatschappij. Deze vrijstelling geldt telkens voor 5 jaar en kan verlengd worden.

Voorwaarden

Je woning is ingekleurd als rode cluster in het zoneringsplan. Je moet je water lozen via een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie.

Als jouw woning volgens de zoneringsplannen gelegen is in een rode clusterzone, dan ben je verplicht je afvalwater te lozen via een IBA.

Het individueel plaatsen van een IBA vraagt van jou een investering van gemiddeld 5.000 euro. Daarom besliste het college van burgemeester en schepenen om over te gaan tot het collectief plaatsen van IBA's in samenwerking met FARYS.

Hierbij hanteert het college het gelijkheidsprincipe voor inwoners die lozen via riool of via een collectieve IBA. Stad Brugge financiert voor jou de IBA. FARYS komt de IBA plaatsen en onderhouden.

Je bent niet verplicht om aan te sluiten op het collectief systeem. Ga je niet in op het aanbod van de Stad, dan kan je ook zelf instaan voor het zuiveren van je afvalwater. Dan plaats je zelf een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie. Hierbij moet je de lozingsnormen voor het lozen van afvalwater in oppervlaktewater respecteren (milieuwetgeving Vlarem II art. 4.2.8.1.1.). In dit laatste geval kan je vrijstelling van heffing op het lozen van afvalwater vragen. Deze vrijstelling geldt telkens voor 5 jaar. Hierbij  moet je via een labo-analyse door een erkend labo aantonen dat je IBA goed werkt.

Meebrengen

Als je de IBA zelf plaatst, dan dien je volgende documenten in bij Stad Brugge:  

Bij een eerste aanvraag:

Formulier: 'IBA: aanvraag vrijstelling'

Formulier: 'Aanvraagformulier vrijstelling voor zelfzuiveraars' - zie website Farys

Labo-analyse door erkend labo die aantoont dat de geplaatste IBA goed werkt

Bij een verlenging:

Formulier: 'IBA: aanvraag verlenging vrijstelling'

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media