RUP's en BPA's

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een ruimtelijke bestemmingsplan die voor elk perceel grond bepaald wat je wel of niet kunt bouwen.

Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden. RUP’s vervangen sinds 1999 geleidelijk aan de gewestplannen en de bijzondere plannen van aanleg (BPA). Hou er rekening mee dat er naast de voorschriften van RUP of BPA nog extra voorwaarden kunnen gelden. Om te weten te komen welke voorwaarden voor jouw perceel gelden, kun je mailen naar omgevingsvergunning@brugge.be of maak een afspraak.

Bijkomende informatie

Hou er rekening mee dat er naast de voorschriften van RUP of BPA nog extra voorwaarden kunnen gelden. Om te weten te komen welke voorwaarden voor jouw perceel gelden, kun je mailen naar omgevingsvergunning@brugge.be of maak een afspraak.