Studentenkamers vergunning verhuur

Om (studenten)kamers te verhuren, moet je een vergunning voor kamerhuisvesting hebben. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen studentenkamers en studentenstudio's.

Hoe vraag je het aan?

 1. Ga na of het op de gewenste locatie stedenbouwkundig mogelijk is om studentenkamers of -studio's in te richten.

  Vaak heb je een stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning nodig om studentenkamers of -studio's te kunnen realiseren.

 2. Informeer bij de dienst Wonen naar de kwaliteitseisen die van toepassing zijn op studentenkamers of -studio's.

  Neem contact op met studentenhuisvesting of maak een afspraak in de Oostmeers 17.

 3. Als de kamers of studio's klaar zijn voor verhuur, neem je contact op met de dienst studentenhuisvesting.

 4. Een controleur van de Stad komt het gebouw en de kamers of studio's nazien en je aanvraag wordt behandeld. 

  De controleur van de Stad gaat na of de gerealiseerde situatie in overeenstemming is met de stedenbouwkundige wetgeving, de Vlaamse Wooncode (met bijhorende besluiten), en de politieverordening op de inrichtingen bestemd voor het verhuren van kamers.

 5. Als de controles uitgevoerd zijn, kan de burgemeester een beslissing nemen over de aanvraag.

Vraag hulp bij je aanvraag

Bel 050 44 80 00 of mail naar studentenhuisvesting@brugge.be voor meer informatie of om je dossier te bespreken.

Wat heb je nodig?

 • Een geldige stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning, of een attest waarin staat dat er geen bouwvergunning nodig is om studentenkamers in te richten.

 • Gunstige, recente keuringsattesten van de elektrische installatie en gasvoorziening (indien  aanwezig)

 • Gunstig brandveiligheidsverslag

  De brandweer maakt dit verslag op. Vraag een controle aan via dit formulier bij Zone 1, de lokale brandweer. Duid daarbij aan dat je een controlebezoek 'residentieel (meergezinswoning, appartementsgebouw, studentenkamers ...)' wil aanvragen. Een brandpreventieverslag is 8 jaar geldig.

 • Een plattegrond van de diverse lokalen met aanduiding van de benaming van deze lokalen en de afmetingen (lengte, breedte, hoogte).

Hoeveel kost het?

Voor het brandveiligheidsonderzoek en de bijhorende verslagen moet je een retributie betalen.

Vraag de juiste bedragen op bij Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, Siemenslaan 8, 8020 Oostkamp, e-mail brandweer.preventie@zone1.be of op www.zone1.be.

Waar kan je terecht?

Kies een locatie

Klik op een van de knoppen hieronder.

Wat zijn de voorwaarden?

Bij de behandeling van de aanvraag wordt nagegaan of de kamerhuisvesting:

 • stedenbouwkundig vergund is
 • (brand)veilig is
 • de Vlaamse Wooncode (met bijhorende besluiten), en de politieverordening op de inrichtingen bestemd voor het verhuren van kamers (ook wel het kamerreglement genoemd) respecteert

Onderscheid studentenkamer en studentenstudio

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen studentenkamers en studentenstudio's. 
Studentenstudio’s beschikken over een eigen kookuitrusting, een eigen toilet en een eigen douche of bad.
Studentenkamers hebben één of meerdere van deze functies gemeenschappelijk. 

De hierboven vermelde politieverordening is niet van toepassing op studentenstudio's.

Regelgeving

 • gemeentelijke verordening op het bouwen, verkavelen en op de beplantingen
 • politieverordening op de inrichtingen bestemd voor het verhuren van kamers
 • Vlaamse Wooncode en bijhorend kwaliteitsbesluit

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten