Conformiteitsattest huurwoning

In Brugge is een conformiteitsattest verplicht voor elke zelfstandige woning die ouder dan 20 jaar is en verhuurd of ter beschikking gesteld wordt. De eigenaar moet over het conformiteitsattest beschikken voor de inwerkingtreding van de huurovereenkomst of terbeschikkingstelling (bijvoorbeeld voor gratis bewoning).

Zo garandeert Stad Brugge dat al deze woningen de minimumnormen halen voor veiligheid, gezondheid, isolatie en comfort, en verzekert de Stad het menswaardig wonen.

Hoe vraag je het aan?

 1. Vraag het conformiteitsattest bij voorkeur online aan.

  Je kunt het ingevuld aanvraagformulier ook aangetekend versturen naar Stad Brugge, Burg 12, 8000 Brugge of tegen ontvangstbewijs afgeven in het Huis van de Bruggeling. Meer info via conformiteitsattest.huurwoning@brugge.be

 2. Kort nadat je de aanvraag hebt ingediend, krijg je een ontvangstbewijs.

 3. De dienst Wonen contacteert de bewoner en/of eigenaar om het conformiteitsonderzoek in te plannen.

 4. Op het afgesproken moment komt een woningcontroleur de woning controleren.

  Als de woning bewoond is, moet(en) de bewoner(s) toestemming geven voor het betreden van de entiteit.

 5. Je ontvangt het verslag van de controle.

 6. De burgemeester levert het conformiteitsattest af binnen de 60 dagen.

Hoeveel kost het?

 • Je betaalt € 90 per aanvraag.
  Na de (eerste) controle ontvang je het verslag samen met de factuur.
 • De aanvraag is gratis voor huurwoningen via het OCMW en de woonmaatschappij.

Waar kan je terecht?

Veelgestelde vragen

Je kunt zelf de kwaliteit van je woning checken voordat de woningcontroleur langskomt. Maak hiervoor gebruik van de handige checklists hierboven.

Aanpassingswerken kunnen in aanmerking komen voor de stedelijke opknappremie en de Vlaamse Mijn VerbouwPremie.

Als je vragen hebt neem dan contact op met conformiteitsattest.huurwoning@brugge.be

Uitzonderingen

 • Als Wooninspectie Vlaanderen beslist dat de woning hersteld moet worden, dan beoordeelt deze dienst de conformiteit van de woning in haar besluit en heb je dus geen afzonderlijk conformiteitsattest meer nodig.
 • Is er voor de woning een technisch verslag beschikbaar van minder dan 10 jaar oud, dat aantoont dat de woning conform is, en is de woning sinds de opmaak van dit verslag niet ongeschikt of onbewoonbaar verklaard? Dan is een nieuw conformiteitsattest pas 10 jaar na de datum van dit technisch verslag verplicht. 

Regelgeving

 • In de Vlaamse Codex Wonen lees je wat een conformiteitsattest is en aan welke normen de woning moet voldoen.
 • De kostprijs van een conformiteitsattest is vastgelegd in het retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken.
 • Bekijk de verordening op het verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten