Erfgoeddossier indienen

Vraag een erfgoedtoelating aan bij Stad Brugge.

Waar gaat het over?

Je hebt een toelating nodig voor werken die opgenomen zijn in het Onroerenderfgoedbesluit of in het individueel beschermingsbesluit (voor beschermingen sinds 2016). 

De werken waarvoor je een toelating nodig hebt zijn afhankelijk van het soort bescherming: “beschermd als monument”, “gelegen in het beschermd stads- of dorpsgezicht”, “gelegen in een beschermd cultuurhistorisch landschap” of “gelegen in een beschermde archeologische site”. 

Dat statuut kan je raadplegen op het geoportaal van het agentschap Onroerend Erfgoed. Het beschermingsbesluit vind je er ook terug. 

Vraag je tegelijk voor andere werken ook een omgevingsvergunning aan dan integreer je de aanvraag voor een toelating in dat dossier voor een omgevingsvergunning.

Hoe vraag je het aan?

Wat heb je nodig?

 • Een beschrijving van de huidige staat van het erfgoed.

  Geef geen beschrijving van het volledige erfgoed, maar enkel van het gedeelte waarop de geplande werken betrekking hebben. Voeg foto's toe en duid op een (zelfgemaakt) plan aan waar deze zijn genomen. 

 • Geef aan waar de werken precies zullen plaatsvinden, door middel van foto’s, (zelfgemaakt) situeringsplan en/of schets met aanduiding van de ingreep.

 • Geef een volledige, uitgebreide en nauwkeurige beschrijving van de werken waarbij je voldoende concreet ingaat op de uitvoeringswijze (materialen, kleur, uitvoeringstechniek).

  Voeg, indien van toepassing, technische fiches en uitvoeringstekeningen toe. 

 • Een motivering van de geplande werken

  Leg uitgebreid en grondig uit waarom de geplande werkzaamheden moeten plaatsvinden en verwijs daarbij, als het van toepassing is, naar jouw goedgekeurde beheersplan. 

 • De vermoedelijke begin- en einddatum van de werken.

Contact

Monumentenzorg & Erfgoedzaken

Waar gaat het over?

Maak een melding voor werken in een beschermd stads- of dorpsgezicht voor die werken die in het Onroerenderfgoedbesluit of in het individueel beschermingsbesluit (voor beschermingen sinds 2016) zijn opgenomen.

Na een evaluatie van de aanvraag kan het college beslissen dat een toelating nodig is en wordt het dossier zo verder behandeld.

Vraag je tegelijk voor andere werken ook een omgevingsvergunning aan dan integreer je de melding in dat dossier voor een omgevingsvergunning.

Hoe vraag je het aan?

 1. Na een evaluatie van de aanvraag kan het college beslissen dat een toelating nodig is en wordt het dossier verder behandeld.

Wat heb je nodig?

 • Een beschrijving van de huidige staat van het erfgoed

  Beschrijf enkel het gedeelte waarop de geplande werken betrekking hebben. Voeg foto's toe en duid op een (zelfgemaakt) plan aan waar deze zijn genomen. 

 • Geef aan waar deze werken precies zullen plaatsvinden.

  Doe dit door middel van foto’s, (zelfgemaakt) situeringsplan en/of schets met aanduiding van de ingreep.

 • Geef een volledige, uitgebreide en nauwkeurige beschrijving van de werken.

  Ga voldoende concreet in op de uitvoeringswijze (materialen, kleur, uitvoeringstechniek). Voeg, indien van toepassing, technische fiches en uitvoeringstekeningen toe.

 • Een motivering van de geplande werken.

  Leg uitgebreid en grondig uit waarom de geplande werkzaamheden moeten plaatsvinden en verwijs daarbij, als het van toepassing is, naar jouw goedgekeurde beheersplan.

 • De vermoedelijke begin- en einddatum van de werken.

Contact

Monumentenzorg & Erfgoedzaken

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten