Omgevingsdossier indienen

Je kunt een omgevingsvergunning of vervangende melding op verschillende manieren indienen:

Waar gaat het over?

Een digitale aanvraag is verplicht bij

 • Werken waarbij de medewerking van een architect verplicht is. Het is gebruikelijk dat de architect deze aanvraag indient. Bekijk op het Omgevingsloket of je een architect nodig hebt.
 • Elke aanvraag voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (milieuvergunningen klasse 1 en 2).
 • Kleinhandelsactiviteiten waarbij de netto handelsoppervlakte groter is dan 20.000m², of die gecombineerd worden met andere vergunningplichtige handelingen.
 • Vegetatiewijzigingen die gecombineerd worden met andere vergunningplichtige handelingen.

Hoe vraag je het aan?

 1. Je kan elke aanvraag digitaal indienen via het omgevingsloket

  Je kunt je papieren aanvraag afgeven aan de themabalie in de Oostmeers of in het Huis van de Bruggeling.

 2. Je aanvraag wordt binnen de 30 dagen volledig onderzocht.

  Het kan zijn dat een medewerker je binnen deze periode contacteert als er iets niet duidelijk is of als er stukken ontbreken.

Je aanvraag persoonlijk afgeven

Wil je je aanvraag afgeven? Bij 'waar kan je terecht' kan je een afspraak maken.
Als je langskomt, controleert een medewerker of er stukken ontbreken.

Wat heb je nodig?

 • De aanvraag moet voldoen aan de voorschriften uit het normenboek van de omgevingsvergunning. Het normenboek is een document dat aangeeft welke documenten bij je aanvraag moeten zitten en hoe deze documenten er moeten uitzien.

Waar kan je terecht?

Kies een locatie

Klik op een van de knoppen hieronder.

Veelgestelde vragen

Maak een afspraak als:

 • je volledig klaar bent om je aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen;
 • je niet zeker bent of je een omgevingsvergunning of een architect nodig hebt. Je kunt bij ons stedenbouwkundige informatie opvragen.

Hiervoor kun je terecht:

 • in de Oostmeers op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag;
 • in het Huis van de Bruggeling op woensdag en zaterdag.
 • Als je je aanvraag digitaal indient.

Hoe vraag je het aan?

 1. Meldingen moeten altijd digitaal ingediend worden via het omgevingsloket, waar je de melding ook kunt opvolgen.

Wat heb je nodig?

 • De aanvraag moet voldoen aan de voorschriften uit het normenboek van de omgevingsvergunning. Het normenboek is een document dat aangeeft welke documenten bij je aanvraag moeten zitten en hoe deze documenten er moeten uitzien.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten