Lopende onderzoeken, raadplegingen, en beslissingen

Op deze pagina vind je een overzicht van de openbare onderzoeken, raadplegingen en beslissingen.

Ruimtelijke plannen en verordeningen van Stad Brugge

De Stad maakt ruimtelijke plannen op. Beleidsplannen, Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en verordeningen moet Stad Brugge aan het publiek voorleggen en ook in openbaar onderzoek brengen. Een overzicht van alle geplande of lopende openbare onderzoeken vind je hieronder:

  • Er lopen momenteel geen openbare onderzoeken.

Ruimtelijke plannen en beslissingen andere overheden

Vaak worden dossiers vanuit de provincie, de Vlaamse overheid, federale overheid ... aangebracht. Een overzicht van die onderzoeken en beslissingen vind je hieronder.

  • De Vlaamse Regering onderzoekt door middel van een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) en de bijhorende passende beoordeling onder welke voorwaarden extern salderen mogelijk is in het kader van het Stikstofdecreet, en onderzoekt de mogelijke effecten van extern salderen op mens en milieu. De publieke raadpleging loopt van vrijdag 5 april 2024 tot en met maandag 3 juni 2024. Meer informatie over deze kennisgeving lees je in dit nieuwsbericht. 
  • De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 2 februari 2024 het strategisch beleidsplan voor kustvisie principieel goed. Ze zoekt daarmee hoe onze kust kan beschermd worden tegen zeespiegelstijgingen op lange termijn. Het dossier dat is goedgekeurd omvat welke ruimte de Vlaamse overheid voor Kustvisie wil reserveren in de strandzones en havens en wat de impact daarvan is. Dat dossier ligt voor openbaar onderzoek voor van 27 februari tot en met 26 april 2024. Meer info over dit dossier vind je hier.
  • Vlaamse overheid, departement landbouw en visserij, bekendmaking GLB Strategisch Plan 2023-2027. Alle informatie en stukken over het GLB Strategisch Plan 2023-2027 en het plan M.E.R vind je hier: bekendmaking GLB Strategisch Plan 2023-2027.
  • Vlaamse overheid, OVAM, bekendmaking van het nieuwe uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023–2030. Alle informatie en stukken over het Lokaal Materialenplan 2023-2030 en het bijhorende plan M.E.R vind je hier: Bekendmaking Lokaal Materialenplan 2023-2030 en bijhorend plan-MER.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media