Openbare onderzoeken of bekendmakingen inkijken

Als iemand een aanvraag doet voor een omgevingsvergunning, volgt in bepaalde gevallen een openbaar onderzoek. Je kunt de aanvraag dan 30 dagen lang komen inkijken. Ook na de beslissing over de aanvraag kan je deze tot 30 dagen na de beroepstermijn komen inkijken.

Waar gaat het over?

Bepaalde aanvragen voor een omgevingsvergunning gaan gepaard met een openbaar onderzoek. Zo kun je als omwonende of andere burger je eventuele bezwaren tegen het project kenbaar maken. Tijdens de eerste 30 dagen van het openbaar onderzoek kun je de plannen inkijken en eventuele bezwaren indienen. Ook na de beslissing over de aanvraag kan je deze tot 30 dagen na de beroepstermijn inkijken.

Een dossier digitaal inkijken

Aan het inzageloket vind je een overzicht van alle lopende openbare onderzoeken in het kader van omgevingsvergunningsaanvragen.

Een dossier in een stadskantoor inkijken met begeleiding

Dit kan enkel na afspraak. in de bezoekerszone van het Huis van de Bruggeling en Oostmeers 17.  

Een dossier in een stadskantoor inkijken zonder begeleiding

Dit kan tijdens de openingsuren in de bezoekerszone van het Huis van de Bruggeling. 

Kijk bij 'Veelgestelde vragen' welke dossiers je kunt komen inkijken.

Hoe vraag je het aan?

  1. Maak een afspraak op een van onze locaties als je het dossier aan de balie wil inkijken.

  2. Neem de nodige informatie over je aanvraag mee.

    Adres, kadastrale gegevens of eventueel dossiernummer.

Wat heb je nodig?

  • Het specifieke adres

  • Kadastrale gegevens (als je die kent)

  • Een dossiernummer (als je die kent)

Waar kan je terecht?

Kijk dossiers online in
Of

Kies een locatie

Klik op een van de knoppen hieronder.

Veelgestelde vragen

Tijdens periode van het openbaar onderzoen kan je jouw standpunten, of bezwaren indienen. Je kan dit op de volgende manieren doen:

Alle beroepen worden beoordeeld door de deputatie van de provincie west-vlaanderen. Op de provinciale website lees je hoe je een beroep indient.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten