Wat is het Beleidsplan Ruimte Brugge?

Het Beleidsplan Ruimte is een strategisch plan en tegelijk uitvoeringsgericht. We dromen met de voeten op de grond. We dromen over de stad die we in 2050 willen zijn en zetten uit hoe we dat ruimtelijk toekomstbeeld gaan waarmaken, stap voor stap, legislatuur na legislatuur. Zo bouwen we beleidsmatig aan de ruimtelijke toekomst van de stad.

Strategische visie

De strategisch visie brengt het beeld van de stad die we in 2050 willen zijn. Ze kijkt dus op heel lange termijn en duikt dan ook niet in detail of in concrete projecten, de strategische visie bevat robuuste krachtlijnen die een hele tijd mee kunnen.

 

Met vijf ambities zetten we koers naar het Brugge dat we in 2050 willen zijn. De grote lijnen van die koers werden al uitgezet op Vlaams niveau, de accenten leggen we op basis van de Brugse context. Met die 5 ambities leveren we het Brugse maatwerk op de Vlaamse Strategische Visie.

De vijf ambities vormen samen één verhaal en vertellen ons hoe we Brugge in 2050 zien. Dit verhaal vertrekt niet van een leeg blad, we bouwen voort op het ruimtelijk beleid van de voorbije decennia en we willen de kwaliteiten die we in Brugge vinden nog versterken want op vandaag is het al goed leven in onze stad.

Vijf beleidskaders

In vijf beleidskaders stippelen we uit hoe we dat beeld van Brugge van 2050 - of de strategische visie - gaan waarmaken en wat we daarvoor gaan doen tegen 2030.

Groen-blauw raamwerk activeren

 

Wijkdynamiek concentreren

 

Woonweefsel transformeren

 

Campussen intensiveren

 

Transformatieplekken regisseren

 

De strategische visie en de vijf beleidskaders vormen samen het Beleidsplan ruimte Brugge dat de Gemeenteraad op 27 maart 2023 voorlopig heeft vastgesteld.

Brugge Vandaag - Anno 2022

De nota 'Brugge Vandaag 2022' ondersteunt het BRB. Het is een toestandsrapport dat informatie bevat over trends, kansen en uitdagingen die vandaag relevant zijn in de stad. Met die informatie onderbouwt het de beleidskeuzes die in het BRB worden gemaakt.

Tegelijk is de nota een instrument voor monitoring. Na de versie uit 2022 volgen ook versies in 2026, 2032 ... waarin opnieuw gerapporteerd wordt over de actuele toestand. De vergelijking tussen opeenvolgende versies laat Stad Brugge toe om het BRB waar nodig aan te passen.