Gebiedswerking Zeebrugge

Er staan in Zeebrugge heel wat grote en kleinere projecten op stapel met een belangrijke impact op wie er woont of werkt. Van een complex project als de nieuwe zeesluis, tot de ontwikkeling van de oude vismijnsite of het toekomstige kustpark op de site Knapen. Op deze pagina kom je meer te weten over de gebiedswerking.

Gebiedscoördinator

Om de rode draad doorheen deze projecten te bewaken, is gebiedscoördinator Karel Masureel aangesteld. Karel leidt de gebiedswerking in goede banen en waakt over een de afstemming tussen verschillende infrastructurele initiatieven in Zeebrugge.

Hij steunt hierbij op een duurzaam toekomstbeeld voor Zeebrugge en bouwt verder op de revitaliseringsstudie uit 2017.

Wijkregisseur

In 2021 lanceerde de Vlaamse regering een oproep voor de realisatie van wijkverbeteringscontracten. Twintig lokale besturen stelden zich kandidaat. Het Brugse stadsbestuur ging in op de oproep van de Vlaamse overheid en dit leverde een wijkverbeteringscontract op voor Zeebrugge. Met een doordachte aanpak bouwen we in dit contract verder op de revitaliseringsstudie uit 2017 en de proeftuin buurtgerichte netwerken in Zeebrugge.

Het contract loopt van 2022 tot 2025 en omvat vijf projectonderdelen.

  1. Een toegankelijke en inclusieve dienstverlening
  2. Duurzame wijkmobiliteit en verbindende infrastructuur
  3. Infrastructuur die de buurten aangenamer en aantrekkelijker maakt
  4. Organisatie en ondersteuning van verbindende activiteiten
  5. Zeebrugge verbinden met de klimaattoekomst

In het kader hiervan is Peter d’Aubioul sinds 1 mei 2022 aangesteld als wijkregisseur. Peter coördineert de projecten in het kader van het wijkverbeteringscontract en hij legt verbindingen tussen de inwoners van Zeebrugge, de lokale economie, organisaties en de diensten van de Stad.

Toeleider diversiteit

Zeebrugge is een diverse gemeenschap. Voor nieuwkomers is het soms moeilijk om de weg te vinden en te weten waar ze naartoe kunnen met hun vragen en problemen.

Vanuit het wijkverbeteringscontract willen we inspanningen leveren om de bewoners met een buitenlandse achtergrond te bereiken. Daarom is Georgiana Popa aan het werk als toeleider diversiteit in Zeebrugge. Ze vormt een brug tussen Bruggelingen van buitenlandse herkomst die nieuw zijn in Zeebrugge en diensten en organisaties in Brugge.

Toeleiders staan in direct contact met mensen, en maken hen wegwijs: ze tonen de weg, zowel online als offline, in documenten of door letterlijk mee op stap te gaan naar de verschillende diensten en organisaties die een antwoord kunnen geven.

Contacteer

Gemeenschapshuis Zeebrugge
Marktplein 12, 8380 Zeebrugge

Gebiedscoördinator Zeebrugge

Wijkregisseur Zeebrugge

Toeleider diversiteit

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media