Geld & papieren

Heb je moeilijkheden met betalen van facturen, geld in het algemeen of het regelen van je documenten en papieren. Bekijk de hulp die je kan aanvragen.

Aanvullende financiële hulp - Brugs Menswaardig Inkomen

OCMW Brugge wil aan personen met een laag inkomen een extra maandelijks bedrag, het Brugs Menswaardig Inkomen, geven bovenop de uitkering.

Bemiddeling bij energieschulden

Voor problemen of onduidelijkheden op je energiefactuur.

Equivalent leefloon (RMH)

Equivalent leefloon - Recht op Maatschappelijke Hulpverlening.

Hulp bij budget en schulden

Krijg advies en ondersteuning van OCMW Brugge bij budgetvragen en eventuele schulden.

Leefloon (RMI)

Een leefloon of Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI) is een minimuminkomen voor wie onvoldoende of geen bestaansmiddelen heeft.

Onderhoudsgeld

Je kan bij het OCMW Brugge een financiële tussenkomst aanvragen voor het betalen van onderhoudsgeld bij geen of onvoldoende bestaansmiddelen.

Regeling begrafenis bij onvoldoende middelen

Een minimale begrafenisregeling is beschikbaar voor mensen in Brugge die overlijden zonder erfgenamen of met erfgenamen die niet voldoende middelen hebben om de kosten te dragen.

Tegemoetkoming in medische kosten

Een tegemoetkoming in medische kosten kan aangevraagd worden wanneer je inkomen onder een bepaald tarief ligt.

Tenlasteneming sociale bijdragen

Bij een faillissement kan het OCMW de sociale bijdragen van een zelfstandige overnemen om die persoon weer “in regel te stellen met het ziekenfonds” (verzekerbaarheid en uitkering).

Tenlasteneming verblijfskosten

Financiële tussenkomst in de kosten van opname in een onthaal- of opvangcentrum bij geen of onvoldoende bestaansmiddelen.

Voorschot op sociale uitkering

Vraag in afwachting van afronding van het onderzoek naar je inkomsten een voorschot op je sociale uitkering.