Tenlasteneming sociale bijdragen

Bij een faillissement kan het OCMW de sociale bijdragen van een zelfstandige overnemen om die persoon weer “in regel te stellen met het ziekenfonds” (verzekerbaarheid en uitkering). 

Je moet het bedrag dat het OCMW Brugge overneemt, later terugbetalen.

Hoe vraag je het aan?

Ben je al cliënt? Neem contact op met je maatschappelijk werker.
Ben je nog geen cliënt? Volg de stappen hieronder.

 1. Kom zonder afspraak langs op een zitdag of maak een afspraak bij het Eerste onthaal.

  Maandag tot en met vrijdag: 8.30 tot 11.45 uur (zonder afspraak aanmelden bij het onthaal in de Hoogstraat 9, 8000 Brugge). Of maak een afspraak op 050 32 77 70 of via eerste.onthaal@ocmw-brugge.be.

 2. Meld je met je identiteitskaart aan bij het Eerste onthaal

 3. De maatschappelijk werker luistert naar je verhaal.

 4. De maatschappelijk werker bekijkt je sociale en financiële situatie en bepaalt voor welke steun je in aanmerking komt. 

  Indien het OCMW Brugge je niet kan helpen, kan het zijn dat je wordt doorverwezen naar een andere dienst.

Wat heb je nodig?

 • Je identiteitskaart

 • bewijs einde zelfstandige activiteit.

 • Bewijs van het ziekenfonds dat er geen ziekte-uitkering wordt gegeven, omdat de sociale bijdragen over de referteperiode niet betaald zijn.

 • Bewijs dat de verzekerbaarheid niet in orde is, omdat de sociale bijdragen niet betaald zijn

 • Bewijs aanvraag vrijstelling van de openstaande sociale bijdragen.

 • Bewijs dat men niet in de mogelijkheid verkeert om de bijdragen te vereffenen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De zelfstandige activiteit beëindigd hebben.
 • Geen ziekte-uitkering krijgen omwille van het feit dat de sociale bijdragen voor de twee kwartalen voorafgaand aan de aanvraag niet vereffend werden.
  OF
 • Niet in orde zijn met de verzekerbaarheid bij het ziekenfonds omwille van het feit dat de sociale bijdragen voor de referteperiode niet vereffend werden.
 • Niet over voldoende financiële middelen beschikken om de sociale bijdrage te vereffenen.

Contact

Eerste onthaal

eerste.onthaal@ocmw-brugge.be
050 32 77 70

Kan je niet op de zitdag langskomen? Maak een telefonische afspraak.

Alle openingsuren

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten